General

Amplien el Servei d’Atenció a la Família i la Infància situat a Benissa

Logo del Seafi
Logo del Seafi

El punt “Seafi” (Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i a la Infància), que funciona a Benissa des de l’any 2004, ha ampliat l’oferta d’atenció a les famílies separades o divorciades que presenten dificultats i necessiten una orientació psicològica o un suport tant per als pares, com per als menors que comencen a veure’s afectats per la situació de conflicte que pateixen.

El servei estarà atès per un psicòleg-terapeuta especialista en família i menors, que treballa, en alguns casos, en coordinació amb els professionals de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Benissa.

El SEAFI de Benissa, des del seu començament, ha tingut com a objectiu fonamental la intervenció social especialitzada amb famílies i menors que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte, dotant a la ciutadania del municipi de Benissa d’un servei d’orientació i teràpia per a nuclis familiars en crisis.

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i els dilluns també de 16.00 a 19.00. És un serveis gratuït i s’atén amb cita prèvia. L’oficina del SEAFI està situada al carrer Bilbao, núm. 6.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?