Economia

La conselleria no li pagarà a Benissa el nou IES fins el 2008 i si té pressupost

L’equip de govern del PP va aprovar en solitari en el ple celebrat dimarts passat un nou conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Benissa per a la construcció del nou IES Josep Iborra. Mentrestant CIBE-Bloc va votar en contra i els grups PSOE i PSI es van abstenir. L’afegit contempla que la Generalitat no acabarà de pagar al consistori benissenc el centre educatiu fins el 2008, quan se suposa que la instal·lació obrirà les seues portes el proper dia 16 encara que l’oposició va alertar que “la instal·lació no estarà completament acabada”.

El conveni signat entre la conselleria i el consistori suposa que aquest paga a l’empresa constructora i després l’organisme autonòmic li abona aquesta quantitat a l’ajuntament. No obstant, la modificació aprovada recull que “el lliurament d’aquesta quantitat queda condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat Valenciana”.

L’import que falta per pagar del nou IES de Benissa ascendeix a 4.956.812 euros que hauran d’abonar-se en 4 anualitats: des d’aquest 2005 fins el 2008. No obstant això, cal destacar que al principi, quan es va subscriure el primer projecte al novembre del 2002 es va estimar un import de les obres de 3 milions d’euros i un termini d’execució per al 31 de desembre de 2002.

Amb tot, en aprovar-se el document al setembrel de 2002 el pressupost ja era de 8.685.670 euros i el termini d’execució de 18 mesos. És a dir, hauria d’haver-se inaugurat a l’abril del 2004.

Una nova modificació va tindre lloc el 4 de febrer del 2003. Es va canviar el conveni de nou ampliant el termini d’execució de les obres a juny del 2005. Aquest mateix mes, el dia 6, es va aprovar una altra variació per la qual el pressupost s’amplià en 1.236.841 euros més, on s’inclou una indemnització a l’empresa constructora que ascendeix a 554.538 euros per “una paralització motivada per la no disponibilitat de terrenys”. Així, el total del cost del nou IES Josep Iborra de Benissa és, fins al moment, de 11.521.252 i quan al 2000 es va estimar en 3 milions.

A més de les queixes de l’oposició en considerar que “Benissa no és el banc de la conselleria”, van dir els socialistes, o la petició de CIBE-Bloc de crear una comissió d’investigació perquè “es depuren les responsabilitats polítiques i econòmiques”, també va haver-hi un esment a la interventora municipal.

Principis incomplits

En el seu informe, la funcionària mostrà la seua “disconformitat” respecte al nou conveni en el sentit que “incompleix els principis pressupostaris d’equilibri, anualitat i especialitat” així com que per a les certificacions de pagament no existeix finançament. Cal enrecordar-se’n que Benissa no té pressupost municipal pel 2005 precisament pel cost de l’IES, segons va reconèixer el propi batle, Juan Bautista Roselló, en un ple.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?