General

Comunicat sobre el genocidi palestí a mans de l’entitat sionista d’Israel, pel Grup Anarquista de La Marina

Imatge del Grup Anarquista de La Marina

Considerant que Palestina és un territori ocupat en 1917 per l’exèrcit de l’Imperi Britànic.

Considerant que des que el primer soldat britànic va entrar a Palestina el govern britànic va prometre als jueus dels països europeus que podrien ocupar les terres de Palestina sense tindre en compte que ja estava habitada.

Considerant que l’establiment de poblacions jueves estrangeres provinents d’Europa es va fer sota la protecció de l’exèrcit britànic d’ocupació i en contra de la voluntat dels àrabs palestins.

Considerant que la creació d’una entitat colonial sobre Palestina i els seus habitants en 1948 es va fer sense cap consulta a la població nadiua i amb la força de les armes.

Considerant que la creació d’Israel sobre territori àrab palestí és un acte de força inacceptable i basat en actes de terrorisme massiu amb milers d’assassinats i destrucció de pobles i viles amb el desplaçament forçat dels seus habitants.

Declarem que la Resistència Palestina és totalment legítima d’acord amb el dret internacional i a la llei natural del dret a l’autodefensa que empara als pobles colonitzats.

Declarem que condemnem totes les accions terroristes efectuades per l’entitat colonial sionista des de la seua implantació a Palestina.

Declarem que la Resistència Palestina té tot el dret a defensar el Poble Palestí del terrorisme sionista.

Declarem que mai posarem en el mateix nivell a les víctimes i als seus botxins, cosa que si fa part del moviment anarquista de forma totalment immoral.

Declarem que la Resistència Palestina està formada per variades i molt diferents organitzacions amb un únic fi, que és l’alliberament de l’ocupació colonial sionista i la fi dels seus innumerables crims contra la població palestina.

Declarem que Jerusalem és la capital cultural, moral i espiritual del Poble Palestí i no reconeixem la seua judaïtzació forçosa amb actes terroristes sense fi.

Declarem que l’existència d’Israel com estat colonial és totalment il·legítima i que si vol existir com societat sobre Palestina ha de negociar-ho amb el Poble Palestí.

I finalment declarem que recolzarem les accions legítimes de la Resistència Palestina contra el brutal colonialisme de l’ocupació israeliana.

L’assemblea del Grup Anarquista de La Marina
La Marina, octubre de 2023.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?