Cultura

Joan Josep Cardona finalitza la seua etapa com a cronista oficial de Benissa

Joan Josep Cardona
Joan Josep Cardona

El passat dia 25 de juny, i per registre d’entrada de l’ajuntament de Benissa Joan Josep Cardona Ivars presentava la seva renúncia al càrrec de Cronista oficial de Benissa. Aquest càrrec, honorífic, vitalici i no remunerat el venia ocupant Cardona des d’octubre de l’any 1969. Són per tant cinquanta anys de dedicació a deixar constància en el llibre oficial de cròniques dels fets més remarcables succeïts al nostre poble. Cinquanta llibres de cròniques que es complementen amb l‘afegit de fullets, retalls de diari i altre tipus de documents que recullen aquest període de la vida de Benissa. Juntament amb eixe fons s´inclou un llibre resum (Dècades de la història de la vila de Benissa. 1969-2019), còpia dels 33 informes d´assessorament demanats per l´ajuntament i la bibliografia produïda per Cardona conformada per un total de 36 llibres (23 com a autor, 3 en coedició, 2 dirigits i 8 inèdits), 32 edicions del “Calendari dels Brillants” i 1500 articles publicats en diferents mitjans de comunicació.

Caixes cedides per Joan Josep Cardona
Caixes cedides per Joan Josep Cardona

Tot aquest cos documental i personal ocupa setze caixes d´arxiu i és voluntat del cronista cedir-ho gratuïtament al poble de Benissa. A tal efecte en l´escrit de renúncia expressa eixa intenció a la corporació municipal i que de ser acceptada la donació aquest fons seria dipositat en l´arxiu municipal de Benissa i al servei dels investigadors que acrediten la seva condició.

Cardona considera que havent acomplit enguany els seus setanta i cinc anys de vida és una data simbòlica per deixar aquest càrrec que ha ocupat amb molt de gust amb amor i servici al seu poble. Deixa el camí obert perquè siga el mateix ajuntament com a responsable d´atorgar aquestes dignitats ,i si així ho considera oportú, nomenar un nou o nova cronista. Era intenció de Joan Josep presentar la renúncia el 14 de febrer, data del seu aniversari de naixença, però semblava convenient esperar la composició de la nova corporació municipal lapse de temps que li ha servit per a ordenar amb criteri arxivístic tot aquest cos documental.
​El cronista dóna les gràcies a la confiança que li han atorgat fins al present les diferents corporacions municipals. Altrament les fa extensives al bon poble de Benissa que li ha fet molt grat complir amb aquest servei històric.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?