Comunicat

Un altre atropellament per als propietaris de Benissa

Els primers dies del mes de maig, el batle de Benissa, Juan Bautista Roselló, amb l’ajuda de la majoria per un vot del seu partit (PP) aprovarà l’adjudicació de la realització del PAI del Pla dels Molins inclòs en el projecte de la RONDA NORD. Aquest enorme projecte, basat en la LRAU, s’adjudicarà a l’empresa SEDESA la qual segons recents informes de la premsa es troba ben relacionada amb membres del govern a València. Dins d’aquest PAI es troba també la realització d’una carretera de 33 metres d’ample coneguda com a “Ronda Nord”.

Aquest projecte va ser retirat en la sessió del ple de l’Ajuntament de Benissa celebrada el dia 5 d’abril en no comptar el batle amb prou regidors del seu grup (PP) per a aprovar en solitari la proposta, però havent quòrum més que suficient perquè es votara. Es fa constar que aquest projecte va ser presentat al ple tres dies abans de constituir-se el llargament esperat Consell local d’urbanisme i medi ambient els estatuts del qual s’aprovaren al gener del 2004.

El batle va justificar aquesta pressa perquè el ministeri de Foment no contemplava en els seus pressupostos el desviament de la carretera N 332. Cosa que no és certa, ja que la senyora ministra i el president de la Generalitat ja han signat un conveni a aquest efecte.

El desviament de la carretera nacional, que transcorrerà paral·lel al projecte de la Ronda Nord (i que no l’afecta) serà pagat pel govern i almenys els propietaris afectats rebran una compensació pels terrenys perduts. Aquesta carretera serà d’una amplària aproximada de 15 metres. Per contra la Ronda Nord tindrà una amplària de 33 metres, amplària que no té ni l’autopista AP-7 i l’import de 9.318.000 € de la infraestructura serà injustament pagada íntegrament pels propietaris dels terrenys situats en aquesta zona, i aquesta avinguda serà per al benefici de la regió sencera i alleugerirà de tràfic el poble de Benissa.

La construcció d’una ronda de 33 metres, a càrrec dels propietaris, tenint en compte el desviament de la carretera pagada per l’estat és un atropellament sense cap justificació i una dolenta interpretació d’aquesta llei.

Se suposa que tant el batle com l’equip de govern, han estat triats pels ciutadans de Benissa, perquè vetllen pels interessos dels seus ciutadans, i no per interessos de promotors per molt ben relacionats que aquests puguen estar. Unes eleccions cada quatre anys no li concedeixen al batle i als regidors el dret d’ignorar els drets a la propietat garantits en la constitució o les lleis per a contractes públics establertes a Espanya o la Unió Europea.

Però l’actual equip de govern està:

Impedint la presentació d’al·legacions per part dels propietaris afectats, mentre aquests no han estat notificats de canvis en les seues propietats afectades pel PGOU, vulnerant així els seus drets constitucionals la qual cosa ja és un motiu per a cancel·lar aquest PAI (com ha passat en altres ciutats).

Intentant aprovar un projecte que havia estat adjudicat en l’any 2002, abans que es publicara el PGOU de Benissa, al desembre del 2003, on aquest projecte estava inclòs per a donar la possibilitat a altres promotors de realitzar-lo. El projecte no considera ni la legislació regional ni la nacional amb referència a zones verdes, medi ambient, habitatges de protecció oficial, etc.

Violant el propi articulat de la LRAU, que diu que s’ha de donar prioritat a les associacions d’interès urbanístic i respectar les propostes dels propietaris.

L’agressiva postura de l’Ajuntament està provocant seriosos problemes de salut als propietaris, que es veuen obligats a sufragar unes despeses d’urbanització que sobrepassen àmpliament els seus mitjans. A molts, per manca de compensació a preus del mercat, no els serà possible trobar un allotjament alternatiu adequat mentre els promotors estan fent-se rics gràcies als propietaris.

Davant la situació d’atropellament, les nostres associacions alerten l’opinió pública i exigim a l’equip de govern de l’Ajuntament de Benissa que reconsidere aquest despropòsit que durà a la ruïna a moltes famílies de Benissa.

Per tot l’anteriorment exposat, fem referència a l’expedient infractor de la Comissió Europea enviada a Madrid per no aplicar les lleis de la Comunitat Europea en cas d’aprovar projectes de major consideració i de la possibilitat de demanar responsabilitats personals al batle i als regidors dels Ajuntaments per no complir amb les normes imposades per la UE a pesar de tenir-ne coneixement.

Signat: Abusos urbanístics-NO, Associació de Veïns Costa Benissa.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?