Comunicat

Informació de l’Ajuntament de Benissa sobre Vinyent-Lleus

En relació al comunicat del PSPV sobre una operació immobiliària a realitzar en la partida Vinyent-Lleus, s’informa que a data d’avui no existeix cap projecte d’aquestes característiques del que tinga coneixement l’Ajuntament. En qualsevol cas, de presentar-se aquest projecte o algun semblant, i d’acord amb la política urbanística de l’equip de govern a Benissa, aquesta proposta no serà admesa a tràmit ni es donarà garanties de la seua engegada sense que abans existisca un ampli consens polític i social sobre el tema, especialment a través del Consell d’Urbanisme i Medi Ambient. Aquest fòrum es va constituir precisament per a donar la màxima transparència i informació de tots els projectes urbanístics que es presenten al municipi. No obstant, serà el PSPV qui haurà de retre compte de per què no ha informat d’aquest tema a la corporació o a la comissió d’Urbanisme, ja que no es poden realitzar afirmacions de meres suposicions. Tots els temes urbanístics i mediambientals exigeixen un debat seriós i realista, compromès sempre amb el desenvolupament econòmic de la nostra població i la protecció del medi ambient.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?