Política

Moció del CIBE: Casa de les Calcides

MOCIÓ APROVADA PER UNANIMITAT

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS INDEPENDENTS DE BENISSA (CIBE-BLOC) AL PLE DEL DIA 14-12-2004

El grup municipal CIBE-BLOC, fent ús de la legalitat vigent, presenta al Pplenari de l’Ajuntament de Benissa per al seu debat i aprovació, si s’escau, la següent:

MOCIÓ

La casa del Tros de les Calcides és un dels pocs elements inclosos en el catàleg del PGOU de Benissa que compta amb la declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC), juntament amb la torreta de Canor i l’antiga llotja de contractació. No obstant això, i malgrat la rellevància del bé en el patrimoni de Benissa, el seu estat d’abandonament i roïna en els darrers anys fa imminent el perill de col·lapse i de la seua irreversible desaparició.

Per açò es fa imprescindible establir, sota la responsabilitat que té l’Ajuntament Benissa de vetllar pel patrimoni del seu municipi, les actuacions necessàries per tal d’evitar la pèrdua d’aquest singular i extraordinari legat patrimonial.

Per la qual cosa el Grup CIBE-BLOC proposa al lenari que s’adopten les següents mesures:

1a. Que es gestione la seua adquisició i que es procedisca a realitzar, almenys, les actuacions mínimes però necessàries per tal de mantenir l’estabilitat de l’edifici garantint la seua conservació.

2n. Que si es considera inviable, per ara, la seua adquisició que es procedisca a adoptar les mesures que permet la normativa legal, notificant al propietaris les obligacions i també els drets que genera la declaració de
BIC de l’immoble per a preservar aquest element patrimonial, cursant les ajudes econòmiques de caràcter públic a que obliga la llei 4/1998 d’11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià, tant per l’administració local com autonòmica.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?