Política

El BLOC anima els nous electors a inscriu-se’s al cens electoral per poder votar a les eleccions locals

El BLOC de Benissa anima els 381 ciutadans de Benissa i nacionals de Bolívia, Xile, Colòmbia, Equador, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai i Perú a participar per primera vegada en les eleccions locals del pròxim any 2011, pel que s’han d’inscriure al cens electoral abans del 15 de gener.

Després que aquests huit països signaren un acord amb l’estat espanyol per participar a les eleccions municipals del dia 22 de maig del 2011, els ciutadans ja poden demanar el dret a vot. Dret que per al BLOC de Benissa és fonamental, ja que com a ciutadans benissers que viuen i paguen els seus impostos al nostre municipi tenen ple dret a participar en la vida política benissera. I no només com a votants, també caldria que ho feren com a membres de les diferents candidatures polítiques benisseres. En eixe sentit el BLOC de Benissa anima a participar a aquests ciutadans benissers, nacionals d’altres països a formar part de la nostra candidatura per aconseguir la societat multicultural que tots volem i desitgem, on prime el respecte a totes les cultures, començant per la nostra pròpia i acabant amb totes les que hem acollit, ja que de totes cal aprendre i de totes ens hem de sentir orgullosos sense evidentment oblidar la nostra. I el millor exemple d’això, el tenim en els més menuts que a les escoles benisseres no tenen cap problema en conviure en bona harmonia en una vertadera torre de Babel en la que s’ha convertit la societat benissera formada a dia de hui per 13.964 habitants de 68 nacionalitats diferents, dels que 6.835 habitants són d’origen estranger, xifra que s’acosta pràcticament al 50% de la població.

En eixe sentit, el BLOC de Benissa aprofita aquest comunicat per a felicitar a la nova junta directiva d’AMUBE (Associació Multicultural de Benissa) elegida recentment i els anima a organitzar més jornades de tipus lúdic i festiu relacionades amb el multiculturalisme i la germanor entre diferents pobles i cultures.

Per aquests motius, comenten des del Bloc  “és pel que hem d’alegrar-nos profundament en que Benissa done exemple, quan desgraciadament estem patint un augment de la xenofòbia i el racisme a diferents parts d’Europa”.

Per tot això, el BLOC de Benissa recorda que per a poder votar és condició indispensable estar inscrit al cens electoral.

I aquestes són les condicions per a la inscripció en el Cens Electoral:

a) Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.

b) Estar inscrit al padró municipal d’habitants.

c) Estar en possessió de l’autorització de residència a l’estat espanyol.

d) Haver residit legalment a l’estat espanyol el temps exigit en el corresponent Acord (cinc anys en el moment de la sol·licitud o tres anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega).

e) Complir els altres requisits que estiguen establits en el corresponent Acord.

Procediments d’inscripció en el Cens Electoral

Per a facilitar la presentació de les sol·licituds, l’Oficina del Cens Electoral (OCE) ha remés recentment una comunicació personalitzada als 322.633 ciutadans d’estos països, excepte als de Bolívia, que reuneixen les condicions establides amb la informació disponible dels padrons municipals i de les inscripcions en el Registre Central d’Estrangers. Atès que l’Acord de Bolívia amb Espanya s’ha firmat recentment, les comunicacions personalitzades als ciutadans nacionals de Bolívia es van remetre després.

La sol·licitud d’inscripció per als ciutadans d’estos països que reben la comunicació de l’OCE es podrà realitzar per internet, accedint al tràmit publicat en la Seu Electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) , o per correu postal, que no necessita franqueig, sense necessitat que l’elector acudisca a l’Ajuntament corresponent al seu municipi de residència a Espanya, tot i que des del BLOC de Benissa recomanem aquesta última opció com la més fàcil, còmoda i ràpida amb els documents que anomenem més avall.

En el cas que l’OCE haja pogut comprovar el compliment dels requisits exigits, excepte la vigència del permís de residència, l’interessat podrà realitzar la sol·licitud firmant la comunicació rebuda, remetent-la necessàriament per correu postal, que no necessita franqueig, i aportant fotocòpia de la Targeta d’identitat d’estranger en vigor o certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia.

Els ciutadans d’estos països també poden presentar les sol·licituds directament en els ajuntaments, omplint l’imprès disponible en ells per a tal fi. En estos casos és necessari tindre en compte que:

1. La identificació dels interessats serà realitzada amb la Targeta d’identitat d’estranger, havent d’adjuntar fotocòpia de la mateixa. Els ciutadans noruecs també podran acreditar la seua identitat amb el Document nacional d’identitat o passaport del seu país.

2. El temps de residència legal a Espanya requerit s’haurà de justificar amb un certificat de residència, expedit per la Comissaria de Policia, quan no es puga deduir de les dades de la fotocòpia de la Targeta d’identitat d’estranger, si esta fora aportada.

Termini per a respondre a les comunicacions de l’OCE

El termini per a les respostes a les comunicacions de l’Oficina del Cens Electoral i per a les sol·licituds en els ajuntaments acaba el pròxim 15 de gener del 2011 per això des del BLOC de Benissa animem als ciutadans que tenen ara aquesta nova possibilitat de participar de les pròximes eleccions locals a demanar el seu ingrés en el cens electoral.

Cal recordar que les sol·licituds realitzades fora de termini, incloses les que pogueren realitzar-se per reclamació a les dades d’inscripció en el cens electoral, seran desestimades per incomplir este requisit.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?