Política

CIBE presenta el seu decàleg

Candidatura del CIBE
Candidatura del CIBE

El CIBE presenta als mitjans de comunicació el compromís que públicament adquireix amb la ciutadania de Benissa, plasmat en 10 punts en els quals assentarà la seua estratègia de govern si els ciutadans decideixen dipositar la seua confiança en aquest grup polític.

El decàleg aborda els àmbits de govern en els quals se centrarà el CIBE i proposa una visió estratègica per a cadascun d’ells: Economia, Ocupació, Política Social, Cultura, Esports, Noves Tecnologies, Model de Ciutat, Residents, Ciutadania i Gestió Pública.

Aquest document constitueix una declaració pública de principis i un compromís amb els electors ja que conté uns valors als quals el CIBE no renunciarà, ja que formen part de la seua trajectòria política defensada des de l’oposició en els últims anys.

El decàleg forma part d’una sèrie de tres documents bàsics que sota el títol de “El nostre compromís amb Benissa” constitueixen l’eix vertebrador del missatge que el CIBE vol transmetre als ciutadans abans de les eleccions del 22 de maig.

Amb aquest decàleg es pretén també fer arribar als electors la il·lusió renovada amb la qual els candidats del partit arribaran a la nova corporació que conformarà l’Ajuntament de Benissa.

El document complet es troba també a la nova web del CIBE.

DECÀLEG DEL CIBE

Economia

Farem d’aquest àmbit la nostra principal prioritat, recolzarem la creació de noves empreses, com a agents generadors d’ocupació, i potenciarem el nostre polígon industrial com a principal motor de la nostra economia.

Ocupació

Afavorirem la creació d’ocupació desenvolupant tots els programes públics que estiguen al nostre abast, utilitzant la formació com a element indispensable per a millorar les opcions de les persones desocupades.

Política social

Dedicarem especial interés a les persones majors, ampliant els serveis que se’ls presten, recolzarem al teixit associatiu i treballarem intensament als programes de cohesió social.

Cultura

Farem de Benissa un referent cultural recolzant la creació artística contemporània i protegirem amb especial interés el nostre patrimoni artístic, cultural i paisatgístic.

Esports

Ampliarem i millorarem les infraestructures esportives i fomentarem esports nous i alternatius.

Noves tecnologies

Impulsarem decididament l’ús de les noves tecnologies al nostre municipi i implantarem l’administració electrònica, desenvolupant la finestreta virtual a la ciutadania.

Model de ciutat

Volem un municipi per a les persones, de totes classes i condicions, una Benissa bonica, sostenible i integrada amb ambients de qualitat, segurs i acollidors, tant en la costa com al nucli urbà.

Residents

Descentralitzarem la gestió municipal creant una oficina d’atenció a la zona costanera i un espai cultural.

Ciutadania

Volem que Benissa siga un municipi amb total transparència i participació en els assumptes públics, on es garantisca la diversitat, amb un Ajuntament eficient al servei dels ciutadans, escoltant les seues opinions.

Gestió pública

Administrarem amb transparència els recursos públics disponibles per a aconseguir la major eficiència en la gestió d’un bé que és patrimoni de tots.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?