Opinió

Prepotència, per Enric Climent (Abusos Urbanístics No)

En les últimes setmanes estic assistint atònit als esdeveniments que la premsa descriu amb gran desplegament de detalls, esdevinguts a la noble vila de Benissa, poble encantador de la Marina Alta.

Em referisc és clar a les denúncies sobre la construcció o rehabilitació d’una casa per part del batle de Benissa Sr. Roselló, denúncies que segons he llegit són coherents tenint en compte la legislació urbanística vigent al País Valencià, i que es resumeixen de la següent forma:

a) La casa es troba en sòl no urbanitzable, segons la qualificació establerta en el Pla General d’Ordenació Urbana de Benissa;

b) Segons la Llei del Sòl no Urbanitzable 10/2004 de 9-12-2004, article 21, apartat 2b la superfície mínima exigible en cap cas serà inferior a una hectàrea per casa;

c) La parcel·la on es troba la casa objecte de la denúncia té una superfície de 7.038 m2;

d) El propietari d’aquesta parcel·la és el batle de Benissa Sr. Roselló;

e) El Sr. Roselló, batle de Benissa va sol·licitar una llicència d’obres per a la rehabilitació o restauració de la casa que existia en aquesta parcel·la, única llicència que podia sol·licitar;

f) a la vista de les fotografies preses abans, després i durant les obres, s’ha comprovat que en lloc de rehabilitar un edifici en mal estat, que és el que autoritzava la llicència atorgada, s’ha enderrocat aquesta casa per a construir sobre el solar resultant que hi ocupava, per al que no tenia llicència ja que es tracta d’una construcció nova, i per tant li falten 2.962 m2 per a complir el que ordena l’article 21 de la Llei de Sòl no Urbanitzable;

Per tant, el Sr. Roselló ha incomplit l’ordre legal, en no haver fet cas d’una llei autonòmica, redactada i aprovada pel Govern Valencià, per cert del propi partit polític del batle de Benissa, així com la llicència d’obres atorgada.

Això, realitzat per una persona privada, que fins i tot pot al·legar el desconeixement de la llei, encara que no li servisca de res, ja que aquest desconeixement no eximeix del seu compliment, des d’un punt de vista social podria ser comprensible encara que no excusable, però realitzat per una persona pública, indiscutiblement és imperdonable des d’un punt de vista social, ètic, polític i per descomptat legal, perquè:

– No pot al·legar desconeixement de la llei;

– Actua expressament, en la pròpia concessió de la llicència d’obres amb l’ànim d’incomplir-la, com així ha sigut;

– Actua amb menyspreu absolut cap a l’opinió dels veïns de Benissa, en ser el primer ciutadà que amb el seu fets ha de ser espill i exemple per a tots.

I com a remat d’actuació prepotent, recorde que fa uns quants mesos l’esmentat batle de Benissa, Sr. Roselló va desencadenar i en certa forma es va singularitzar en una campanya difamatòria a través de la premsa contra un veí de Benissa per les mateixes raons per les quals és acusat ara, sols que aquell veí va demostrar de totes les maneres possibles haver actuat estrictament dins de la llei en tot moment, sense més raó aparent de tan indigna campanya el fet que el veí falsament acusat encapçala una associació obstinada a lluitar contra els abusos i atropellaments urbanístics al País Valencià, i per tant també al poble de Benissa.

Sembla que el batle de Benissa Sr. Roselló interpreta segons el seu parer la cita bíblica “qui no està amb mi, està contra mi” en traure-la de context, i creient-se legitimant per a utilitzar els mitjans més indignes.

Tot aquest curiós “happening” em porta a la memòria una cita, de la qual desconec l’origen, aquella que diu “asseu-te a la porta de casa, i veuràs passar el cadàver de l’enemic”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?