Opinió

Partenariats publicoprivats, la nova gestió pública; per José Maria Serna

José María Serna
José María Serna

En aquests temps que corren, on les administracions públiques tenen escassa capacitat de maniobra, és ineludible una nova visió en la gestió pública. Els ciutadans són mereixedors d’una prestació en els serveis públics amb estàndards de qualitat adequats a les condicionis socials i econòmiques espanyoles, així com unes infraestructures adequades que ens permeten el correcte desenvolupament econòmic. D’altra banda, seria irresponsable obviar la impossibilitat manifesta en la prestació d’aquests serveis, en les mateixes condicions que han prevalgut fins ara. L’actual situació de greu endeutament dels governs tant locals, com autonòmics i estatals, demanda noves i innovadores vies de finançament i gestió.

Una d’aquestes noves vies del new public management, pretén aconseguir la prestació de serveis amb alts estàndards de qualitat mitjançant la posada en funcionament dels Partenariats Publicoprivats (PPP).

Els PPP són consorcis, unions temporals, entre el sector públic i el privat que es formen amb l’objectiu de compartir un projecte o servei tradicionalment proporcionat pel sector públic. Aquestes noves formes d’estructuració faciliten, segons el meu parer, noves perspectives en la gestió de serveis i infraestructures a nivell estatal, autonòmic i de manera encara més innovadora en l’àmbit local.

Alguns dels principals beneficis en la implementació dels PPP en la gestió pública són:

  • Fan que els projectes siguen més accessibles per a l’Administració i maximitzen l’ús de les capacitats del sector privat.
  • Transfereixen al sector privat el risc de costos durant la durada del contracte i els assignen a la part que millor pot gestionar-los o absorbir-los.
  • Ofereixen seguretat pressupostària i forcen al sector públic a centrar-se en resultats i beneficis.
  • Asseguren la qualitat del servei durant la vigència del PPP.
  • Permeten que el sector públic només pague quan el servei està acabat i lliurat.
  • Permeten la injecció de capital del sector privat.

Aquestes noves formes de gestió no poden ser obviades i rebutjades, són necessàries noves regulacions legals, que proporcionen major maniobrabilitat als governs locals a més d’una millor capacitat de gestió i visió des dels consistoris. Aquests moments, requereixen d’una classe política, valenta, audaç i sobretot innovadora, capaç d’engegar nous mecanismes en la gestió pública, però és imprescindible la comprensió dels ciutadans, els quals han de ser capaços de canviar els seus esquemes mentals i no permetre les malintencionades intoxicacions que pretenen deformar la realitat, dificultant i fins i tot paralitzant l’evolució.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?