Opinió

Opinió pública i democràcia, per José María Serna

José María Serna
José María Serna

Durant aquests dies hem viscut un dels processos més decisius del nostre sistema polític, i després dels actes de protesta esdevinguts en diferents places de tota la geografia espanyola, he plasmat en aquest post algunes de les meves reflexions.

Demoskratia, com sabeu, és una paraula d’origen grec, el significat etimològic de la qual se subdivideix en Demos “poble” i kratos “poder”, el poder del poble. Si fem cas al significat etimològic d’aquesta paraula, desxifrem que el seu significat és el poder del poble i per al poble.

Aquest concepte al meu entendre podria ser aplicable de forma literal en xicotets grups, on tots i cadascun dels membres poden formar part de les decisions, independentment de la seua importància, ja que tots poden manejar la mateixa informació, prèvia a la presa de la decisió. Aquest concepte es transforma, si en lloc de fer l’exercici de presa de decisions en xicotets grups ho traslladem a grups molt majors i amb major heterogeneïtat. Podem imaginar 10.000, 100.000 o fins i tot 1.000.0000 de persones prenent decisions al mateix temps? Podrien o haurien de dir si s’inverteix en esport o seguretat, si es subvenciona més a una ONG o a una altra? Difícil veritat.

Arribat a aquest punt, pose de manifest el concepte de Democràcia Representativa. És el poble, els ciutadans els que decideixen lliurement entre tots ells als seus representants, els quals de manera individual o col·lectiva (partits polítics) prendran les decisions, emparats en una ideologia, unes idees programàtiques que de forma prèvia al procés electoral, aquests representants han de fer públiques i com no, seguir-les fidelment a posteriori del procés electoral.

Dit tot l’anterior, deduïm conseqüentment que els ciutadans requereixen per poder exercir el seu dret a crítica, una anàlisi de les accions i decisions que els seus representants duen a terme, requereixen INFORMACIÓ. Aquesta informació ha de ser el més fefaent i propera possible, comprensible i accessible per a tots els ciutadans, en definitiva és imprescindible per al fiançament i millora del nostre sistema democràtic, una Opinió Pública bén formada, però el que és àdhuc més important, la nostra democràcia clama per una Opinió Pública bén informada.

Per tot el que s’ha dit, des d’aquestes línies i per finalitzar, voldria agrair a tots i cadascun dels mitjans, premsa escrita, tradicional o digital, bloggers, ràdios i TV, tant locals com comarcals, l’esforç que realitzen per poder apropar una mica més, els representants polítics als nostres ciutadans, veritables protagonistes del nostre sistema democràtic. Però no em puc acabar aquest escrit sense exclamar que no obstant això ens queda molt de camí per recórrer i que els nous temps que s’aveïnen, requereixen de persones dedicades a la política la fi de les quals siga la millora del sistema, apropant els ciutadans a la presa de decisions, fent girar totes les seues polítiques sobre una sola, les persones i la millora de la seua qualitat de vida, present i futura.

* José María Serna és president del Partit Popular de Benissa.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?