Opinió

Mentires arriscades, per José Maria Serna

En els últims dies ha sorgit a Benissa una polèmica derivada de l’ordenança de l’O.R.A. (zona blava), polèmica creada de forma artificial pel grup Socialista, de mans del seu líder i portaveu Vicente Cabrera, fonamentant-la en l’engany i la desinformació al poble de Benissa, camp en què aquest es mou com peix en l’aigua.

Cabrera en declaracions realitzades a un diari comarcal afirmava, sense cap tipus d’objecció, que era “una veritable descaradura” la decisió presa unilateralment pel Partit Popular incrementant la quantia de les multes d’estacionament. Aquest senyor, que pel que sembla pateix una greu malaltia de pèrdua de memòria o és un mentider compulsiu, s’hauria d’enrecordar que l’ordenança de l’O.R.A. on s’estableixen els imports així com els detalls sobre la vigilància i control de la zona blava, va ser aprovada per majoria en el ple celebrat el dia 15 de Maig de 2007, on el grup socialista encapçalat pel senyor Cabrera, va emetre vot A FAVOR d’aquesta ordenança i per tant, als totals de les sancions i altres característiques normatives.

D’altra banda, el socialista afirmava que “molts ens despistem i en ocasions se’ns oblida posar el tiquet”. Aquesta norma pretén evitar que ocorren aquestes “distraccions” de forma intencionada, col·lapsant el pàrquing de la plaça i impossibilitant la rotació dels cotxes, impedint l’aparcament a aquelles persones que intenten utilitzar-lo per a realitzar les seues compres en la zona centre del municipi de Benissa, desembocant d’aquesta forma, en la generació de greus perjudicis als comerciants benissers.

El problema no és l’elevada quantia de la sanció, ja que aquesta té un caràcter dissuasori, característica que desapareixeria en el moment de la seua reducció, la problemàtica es deriva de l’absència de civisme. El líder socialista, hauria de saber que el civisme no és un títol que s’obté en la universitat, el civisme Sr. Cabrera, se l’ha de guanyar dia a dia en els carrers i racons per on vosté cohabita amb els altres ciutadans. Si tots col·laborem en el compliment de les normes establertes, obtindrem un municipi on serà més fàcil la convivència, incrementant la qualitat de vida dels nostres conciutadans de forma exponencial, encara que és clar, que vosté i el seu grup polític, estan en el seu perfecte dret de fer oposició política de qualsevol cosa, però no busque al grup Popular fent política en contra del bé general. Això sí que és democràcia!, i no el fet d’intentar enganyar l’opinió pública ocultant dades objectives com les votacions del ple del 15 de maig, ja que les actes són fedatàries i testimonis de l’esdevingut, les proves queden negre sobre blanc ad eternum.

El fet objectiu és que en el ple del dia 11 de setembre de 2007 es va aprovar l’actualització de l’ordenança de trànsit on s’implementaven les variacions sofertes en les normes generals de trànsit així com al reglament de circulació. No és menys cert, que també es va implementar l’ordenança de l’O.R.A., però com ja he dit anteriorment, aquesta va ser aprovada també pel PSOE en la sessió plenària del dia 15 de maig de 2007. Cal destacar que les sancions no augmenten, ans al contrari, aquestes han patit la disminució gràcies a la seua possibilitat d’anul·lació per la quantitat de 3 euros, això significa una reducció de 27 euros. Els tan debatuts 90 euros es limiten a aquells cotxes que manquen de tiquet transcorregut un temps prudencial. Una altra de les intoxicacions que s’han produït és sobre el controlador, aquest manca de caràcter d’agent de l’autoritat la qual cosa limita les seues competències al control.

El Partit Popular es caracteritza per facilitar el lliure mercat i millorar tant com siga possible la competitivitat, possibilitant d’aquesta manera el creixement econòmic basat en la meritocràcia, donem-li les mateixes eines a tots i el lliure mercat s’encarregarà de seleccionar els millors productes per ell mateix.

* José Maria Serna Bello és el regidor portaveu del PP a l’Ajuntament de Benissa.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?