Natura

Resultats de l’enquesta prèvia a la implantació de l’Agenda Local 21

A l’assemblea del Consell assessor d’urbanisme i medi ambient celebrada la setmana passada es van donar a conèixer les conclusions dels treballs previs relacionats amb la implantació de l’Agenda Local 21. L’empresa consultora encarregada del projecte, SGS, explicà alguns dels punts més destacats sobre el diagnòstic de l’Agenda Local de Benissa.

El model d’enquesta constava de 16 preguntes, 4 d’elles destinades a conèixer el perfil de l’enquestat. La mostra analitzada es troba constituïda per un 54,7% de dones i un 38,5% d’homes, amb un nivell d’estudis de mitjans a superiors en el 62% dels enquestats. El nivell de confiança de l’enquesta és del 95,5% i l’error de mostratge < 10%. Els resultats s’estructuren en quatre grans blocs: Bloc 1: “Valoració de l’oferta del municipi, grau d’utilització i satisfacció dels serveis i aspectes ambientals d’aquest”:

Segons els enquestats, les ofertes més atractives són les festes (54,7%) i les platges (43,2%) i les menys atractives les opcions d’oci i els preus (< 5%). Els serveis dels quals es troben més satisfets són: els restaurants, l’animació nocturna i la possibilitat de realitzar compres, i indiquen que hi ha poques activitats esportives i relacionades amb la natura. Pel que fa als aspectes mediambientals, valoren de forma positiva la recollida del fem, el servei de neteja i la qualitat i distribució de l’aigua. De forma negativa són valorats la gran quantitat de tràfic i el soroll.
Bloc 2: “Opinió i valoració sobre l’ús i conscienciació ciutadana en aspectes com el reciclatge i les energies alternatives”:

Prop del 10% dels enquestats utilitza energies renovables a les seues llars (plaques i connectors solars).

Més del 70% recicla paper, vidri i envasos.

Menys del 60% recicla paper, vidri, envasos, teixits i calcer, i practiva l’estalviament d’aigua.

El 50% dels enquestats afirma conèixer associacions i col·lectius de caire mediambiental.

Bloc 3: “Opinió i informació ciutadana sobre l’activitat municipal i els seus projectes”:

Aproximadament el 77% dels enquestats coneix l’existència de l’ecoparc.

Prop del 60% dels enquestats afirma conèixer l’existència i la ubicació dels punts nets.

Més del 70% dels enquestats coneix l’existència del servei “Dia groc”.

Un 52,7% del total d’enquestats afirma haver vist el nou passeig litoral i prop del 48,6% desconeix el motiu real de la seua construcció.

Pel que fa al assumpte més rellevant al casc urbà, un 37,2% considera que es tracta del desviament de la N-332, un 14,2% creu que seria l’augment de parcs i zones verdes i un 7,4% creu que es tracta de la construcció d’un aparcament subterrani.

Bloc 4: “Opinió i valoració ciutadana sobre la gestió ambiental municipal”:

El nivell d’estudis de l’enquestat es revela com un factor determinant per a la percepció de les millores pel que fa a la cura i protecció del medi ambient. Els enquestats amb formació universitària superior són els que menys perceben les millores, els que valoren més escassament la conscienciació ambiental del municipi i dels empresaris en particular.

Un 35,8% dels enquestats considera que existeixen aspectes que cal millorar en matèria de medi ambient, i tan sols un 4,7% dels enquestats valora el grau de conservació de Benissa i el seu entorn per damunt de l’esperat, davant de quasi un 50% que el jutja per sota o molt per desota de l’esperat.

El 33% jutja com a bona o molt bona la gestió mediambiental del municipi, quasi un 46% la considera regular i per tant millorable, i al voltant d’un 17% la considera roïna o molt roïna.

Pel que fa als que valoren de forma més negativa la gestió mediambiental del municipi, atribueixen en un 8,9% dels casos a la manca de compromís polític el problema i un 6,2% el relacionen amb els interessos urbanístics en joc.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?