Natura

L’ajuntament obri sancions per abocaments incontrolats

Amb l’objectiu de millorar la gestió de residus al municipi de Benissa i en aplicació de l’ordenança municipal de neteja viària i de gestió de residus urbans, l’ajuntament ha procedit, recentment, a obrir quatre expedients sancionadors per incompliment d’aquesta ordenança.

Les sancions es refereixen a abocaments incontrolats d’inerts, restes d’esporgada, restes de jardineria i fem en llocs no destinats per a aquest ús. Les quanties d’aquestes sancions van des dels 600 als 6.000 euros depenent del tipus d’infracció.

L’ajuntament recorda als veïns que s’han disposat punts nets en nombrosos llocs de la zona costanera perquè els particulars dipositen allí els seus abocaments, a més de l’ecoparc, situat al polígon industrial “La Pedrera”, al que poden acudir tant particulars com empreses.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?