Natura

Els ecologistes presenten un centenar d’al·legacions al Consell Municipal d’Urbanisme.

Els membres del Col.lectiu Ecologista El Runar han presentat més d’un centenar d’al.legacions per a modificar els estatuts inicials del Consell Municipal d’Urbanisme, Medi Ambient i Patrimoni Cultural, aprobat en un dels darrers plenaris de l’anterior legislatura. En el seu escrit, els ecologistes sol.liciten que s’introduesquen una sèrie de canvis “per a garantir una major equitat en la representació, pluralitat i participació ciutadana real, front a una redacció unilateral i sense consensuar per l’equip de govern”, segons transcripció literal.
El portaveu del col.lectiu, Angel Ibañez, ha assenyalat que “nosaltres demanen que puga entrar més gent, més associacions i que es tinga en compte a tot el poble”. Entre els canvis que proposen està que el vicepresident siga triat per l’Assemblea General i no per la Comissió Permanent i que els regidors d’Urbanisme i Medi Ambient actuen com a simples vocals. Per un altra banda, des del Runar apunten que els tècnics municipals haurien de tindre un funció consultiva, amb veu però sense vot. A més, els professionals del sector (aparelladors, enginyers tècnics, arquitectes, etc.) estarien representats per un sol vocal i s’afegiria al Consell un membre dels camps de la Biologia o les Ciències Ambientals.
Per un altra banda, els ecologistes reclamen la necessitat de convocar a les associaciones de propietaris afectats per qualsevol actuació urbanística. A més, creuen que l’Assemblea General hauria d’ésser l’únic òrgan amb competència per aprovar les propostes i actuacions i no la Comissió Permanent. Tanmateix, demanen la creació de Comissions Sectorials de Treball i l’eliminació de la selecció de temes conferida a la Comissió Permanent. Finalment, des del Runar s’apunta la possibilitat de demanar assessorament a tècnics independents de l’Ajuntament, amb la financiació del pressupost del mateix Consell Municipal d’Urbanisme, Medi Ambient i Patrimoni Cultural.
“Si ens adonem”, apunta Ibañez, “tot gira sobre el mateix. Es tracta d’obrir més el Consell, que puga entrar més gent i que tinga més poder de decisió. No volem que estiga en cap moment vinculat o manejat pel grup polític que mane”. “Si açò”, afegeix, “funciona com si fóra una Agenda Local 21 i s’aconseguix una pluralitat serà interessant. Ara, si seguix conforme està actualment, este Consell no va a servir per a res més que donar-li bombo i platillo a tot allò que diga l’Ajuntament”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?