Natura

Els ecologistes de Benissa demanen més control dels abocadors il·legals

Els membres del Col·lectiu Ecologista El Runar van denunciar en el seu dia l’existència de fins a nou abocadors il·legals de residus dins del terme municipal i ho van posar en coneixement de la Regidoria de Medi Ambient. Ara han rebut la contestació oficial del regidor delegat, Miquel Cabrera, a partir d’un informe emés pels tècnics que han visitat cadascuna de les zones citades per a comprovar l’estat actual. Dels nou casos assenyalats pels ecologistes, dos corresponen als termes de Senija i Lliber, concretament la zona ubicada abans del Pou de Canor i la referida al pont d’entrada al Camí de Marnes. Un tercer, situat a la mateixa partida de Canor però després del pont, ja ha estat netejat perquè és propietat d’Aumar, l’empresa concessionaria de la A-7, però l’havia cedida a l’Ajuntament.

La resta d’emplaçaments denunciats pel Runar (sis) es refereixen a parcel·les de titularitat privada, segons indica el regidor. En aquest cas correspon als particulars vetllar per mantenir en condicions les seues propietats i, a més, està prohibit l’abandonament, l’abocament i l’eliminació incontrolada de residus. Per tot això, el portaveu dels ecologistes, Angel Ibañez, ha assenyalat que “nosaltres preferim una política preventiva en aquests casos, és a dir, que hi haja un termini de bonança abans d’aplicar la legislació i sancionar els propietaris”.

En tot cas, Ibañez és partidari que “si els veins veuen que hi ha abocaments il·legals en terrenys o parcel·les d’un tercer, cal que ho denuncien amb la finalitat que ningú aboque fora de l’ecoparc o llocs autoritzats i s’eximisca d’unes responsabilitats seues”. Una col·laboració a dues bandes, ciutadans i administració, permetrà “tenir un terme net, un paissatge cuidat i bonic i, al mateix temps, previndrem els possibles focus d’incendis i cuidarem els aqüífers de filtracions nocives”, segons Ibañez.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?