Natura

El CIBE-Bloc denuncia la tallada d’arbres de l’Avinguda d’Europa

Des del grup municipal CIBE-BLOC lamentem la desmesurada i brutal esporgada dels arbres de l’espècie Platanus Hispanica de l’Avinguda d’Europa. Aquesta esporgada evidentment o no està feta per un treballador o empresa especialitzada o l’ordre que ha rebut eixe treballador és o bé d’un inexpert o d’algú que vol acabar amb la vida d’aquests arbres. Només cal mirar el resultat final de l’esporgada.

Tots sabem que Benissa no es un poble amb massa arbres pels carrers, només cal passetjar per altres pobles veïns per comparar la falta de jardins i arbrat al nostre poble. De tota manera això te relativa importància, el que realment importa és que els pocs que tenim, els tinguem sans, forts i bonics i evidentment amb esporgades com aquesta li llevem moltíssima vida als arbres del nostre poble.

Cal recordar que fa vora any i mig es va fer una esporgada d’aquest tipus als 2 ficus rubiginosa de la Glorieta Dolors Piera, i aquests 2 arbres monumentals encara no s’han recuperat.

L’esporgada comprén l’eliminació de material vegetal (branques) sense afectar l’estructura original de l’arbre i la freqüència sol fer-se en cicles de tres anys, podent-se allargar si aquests arbres no molesten massa a edificacions, trànsit, senyalització, etc., com era aquest cas. Per tant el que s’ha fet ara és una tallada indiscriminada i no una esporgada. Com a nota cal assenyalar que els especialistes en aquesta màteria solen dir que la millor esporgada és la que practicament no s’aprecia visualment després que haja passat l’esporgador.

També voldriem recordar com a exemple del mal funcionament de la Regidoria de serveis el fet que el dia 9 de setembre es fumigava amb productes fitosanitaris d’alta toxicitat als tarongers de l’Avinguda L’Alcudia, això ocurria a les 4 de la vesprada i sense avisar, quan aquestes fumigacions s’han de fer a primera hora del matí i amb una especial protecció per als veïns que allí viuen per l’alta toxicitat dels productes que s’utilitzen.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?