General

Trauen a licitació el projecte de sanejament de la zona costanera

La Conselleria d’Infraestructures i Transport ha tret a licitació el contracte administratiu de consultoria i assistència per a la redacció del projecte bàsic de sanejament i depuració de la zona litoral de Benissa.

En 2004, la Universitat d’Alacant, per encàrrec de l’Ajuntament, va realitzar un estudi de la problemàtica del sanejament a la zona urbana de la costa de Benissa. A partir d’aquest es va seleccionar una de les alternatives, consistent en un Sistema Integral de Sanejament de tota la zona.

En la redacció del projecte bàsic de sanejament i depuració, que ara eix a licitació, s’inicia l’execució de la seua primera fase, consistent en la definició d’una única depuradora general situada al Barranc de Baladrar i d’un col·lector-interceptor al llarg de l’Av. de la Marina, que rebrà les aigües residuals de les diferents urbanitzacions a partir de brancs secundaris. Aquests brancs s’executaran en fases posteriors o en processos paral·lels al del col·lector-receptor general.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?