General

S’aprova una moció del BLOC perquè les associacions puguen participar als plens ordinaris

En el ple ordinari del mes de setembre el grup municipal del BLOC de Benissa – Coalició COMPROMÍS ha presentat una moció que ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals i en la qual s’ha demanat que abans d’acabar l’any s’inicie el procés de modificació de l’actual Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal d’incorporar els mecanismes adequats que permeten als ciutadans i ciutadanes de Benissa, mitjançant les entitats i associacions veïnals que formen part del teixit social del municipi intervindre, opinar i participar amb molta més facilitat en tots aquells assumptes que els interessen o els afecten. D’aquesta manera les associacions benisseres podran manifestar-se en els plens municipals sobre aquells temes que figuren en l’ordre del dia en els quals es vegen implicats o tinguen alguna relació, prèvia sol·licitud corresponent, perquè la seua intervenció siga incorporada en l’ordre del dia, així com possibilitar la presentació de propostes de mocions al ple municipal per a la seua posterior discussió i votació pels grups municipals, també prèvia sol·licitud corresponent, perquè la moció figure en l’ordre del dia i també participar en el torn de precs i preguntes.

Segons ha afirmat el portaveu nacionalista Xavi Tro, amplis sectors del municipi ja han demostrat la seua predisposició i voluntat de participació política, associacions com el Col·lectiu El Runar, el Casal Cultural – ACPV, l’Assemblea de Joves, el Casal Popular, l’Asociación Vecinos de Benissa o més recentment el Moviment 15-M a Benissa en són exemples inequívocs de la voluntat de moltes associacions benisseres de participar activament en la vida política del nostre poble, i afortunadament Benissa te un teixit associatiu envejable que abarca molts i diferents àmbits (culturals, esportius, musicals, festers, empresarials, etc.).


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?