General

Reiniciem Benissa presenta el seu decàleg

Imatge de Reiniciem Benissa
Imatge de Reiniciem Benissa

La iniciativa ciutadana Reiniciem Benissa ha presentat el seu decàleg per a aconseguir el canvi al poble. La iniciativa es va donar a conèixer mitjançant una campanya a change.org per tal d’aconseguir 300 signatures, de les quals a hores d’ara ja s’han aconseguit 281.

A continuació reproduïm el decàleg de forma íntegra:

  1. Reiniciem Benissa és una iniciativa ciutadana, plural i àmplia, per a aconseguir un canvi al poble, fonamentada sobre gent amb l’únic interés de treballar pel poble. No som un partit politic ni una proposta d’una sola persona.

  2. El canvi al poble es pretén aconseguir mitjançant propostes concretes i realitzables que permetesquen millorar la qualitat de vida dels benissers i les benisseres, cobrir necessitats desateses o racionalitzar les despeses amb l’objectiu de dur endavant nous projectes.

  3. La consulta popular serà una ferramenta clau. La gent del poble hem de tindre veu en qualsevol assumpte rellevant que afecte la nostra vida o el desenvolupament del municipi. Els pressupostos incorporaran mecanismes de participació ciutadana.

  4. La transparència serà un valor fonamental. La gestió de l’Ajuntament ha de ser pública, actualitzada i accessible.

  5. Treballarem per tal de diversificar el teixit productiu i aprofitar tot el potencial que té el poble, com el turístic, cultural i esportiu, entre d’altres.

  6. Farem una auditoria independent de l’Ajuntament per tal de conèixer l’estat de la institució i saber sobre quina base podem començar a treballar.

  7. Volem fer de Benissa un poble de futur on els i les nostres joves vulguen i puguen quedar-se.

  8. Reiniciem Benissa està oberta a que formacions polítiques que estiguen d’acord amb els nostres principis participen de la iniciativa.

  9. En cas que es decidisca presentar-se a les eleccions locals, la forma que es triarà serà l’agrupació d’electors, amb primaries obertes a la ciutadania i paritat de gènere. Les persones triades hauran de signar un compromis ètic i de conducta vinculant d’acord amb els principis de Reiniciem Benissa.

  10. Reiniciem Benissa s’aplicarà la mateixa transparència que desitja per a les institucions públiques. Els comptes de la iniciativa seran públics així com les declaracions de les persones que isquen triades en primàries.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?