General

La urbanitzadora de Monte Pego, condemnada a set mesos de presó per no acabar les obres

Entrada al Residencial Monte Pego
Entrada al Residencial Monte Pego

El conflicte entre l’Ajuntament de Pego i l’empresa urbanitzadora del residencial Monte Pego, situat enfront del paratge natural de la marjal, té l’aire d’acabar de manera favorable per als interessos de l’executiu pegolí. El Jutjat penal núm. 3 de Benidorm ha condemnat l’administradora de Monte Pego S.A. com a autora d’un delicte continuat de desobediència a l’autoritat, a una pena de set mesos i setze dies de presó i a pagar les costes en què ha incorregut l’Ajuntament. Una sentència, matisa el jutge, que és “susceptible de recurs d’apel·lació”.

Els problemes en aquest residencial entre el consistori pegolí i l’empresa Monte Pego SA vénen des de lluny, concretament des de 2004, data en la qual la mercantil hauria d’haver lliurat les obres d’urbanització. No ho va fer, i l’any 2005 l’executiu va iniciar un procediment perquè finalment es lliuraren. Lluny de cooperar amb l’ajuntament, l’empresa va iniciar una àmplia bateria de plets, sostenint que les obres d’urbanització estaven acabades, lliurades i que la responsabilitat del seu estat era del consistori.

Requeriment

A fi de conéixer l’estat de les obres d’urbanització i poder exigir, amb tota precisió, a Monte Pego, SA l’execució de les obres pendents i el manteniment de les existents, en 2005 l’Ajuntament va requerir a aquesta empresa que presentara la documentació tècnica necessària per a conéixer les obres executades per la promotora. Lluny de col·laborar amb l’Ajuntament, cada vegada que l’Ajuntament li recordava l’obligació de presentar la documentació, Monte Pego, SA iniciava un plet que, sistemàticament, anava perdent. Des de 2005 fins a 2015 no es va produir ni un sol acte de l’empresa promotora tendent a solucionar el problema.

Ara la justícia torna a donar raó a l’executiu pegolí on remarquen que amb aquesta sentència “queda clar en via penal, el que havia quedat clar en via contenciosa administrativa, la situació de les obres d’urbanització existents en el Sector Monte Pego són d’exclusiva responsabilitat de Monte Pego, SA, empresa a la qual s’han d’exigir les responsabilitats per tots els afectats i a la qual l’Ajuntament de Pego continuarà exigint-li-les.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?