General

La Universitat de Castella-La Manxa demana que es protegisca la casa quarter de Benissa

La Universitat de Castella-La Manxa, mitjançant el CEDOBI (Centre d’Estudis i Documentació de les Brigades Internacionals), ha demanat a l’Ajuntament de Benissa que desistisca de la idea d’enderrocar l’edifici de la casa quarter i en promoga la conservació. Manuel Requena, director del CEDOBI, ha deixat palesa en un escrit remés a l’Ajuntament de Benissa la importància de l’edifici en l’època de la Guerra Civil, ja que va allotjar la Llar de l’infant “Solidaritat” que va acollir xiquets que procedien dels fronts de Madrid i Andalusia. Aquesta llar estava sota la direcció del Dr. Hans Kaiser i es mantenia gràcies a l’aportació econòmica dels interbrigadistes convalescents a Benissa.

El CEDOBI destaca en el seu comunicat l’escassesa d’immobles d’aquesta època per la deixadesa dels polítics i la ignorància d’una part dels ciutadans, el quals desconeixen el valor històric d’aquests símbols de transcendència nacional i internacional. Per últim, el comunicat constata també la importància que tenen quests llocs per als historiadors i estudiosos del tema, tant espanyols com estrangers.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?