General

La Diputació subvenciona amb 3976.99 euros els programes de la Regidoria d’Igualtat

La Diputació d’Alacant ha subvencionat dos programes presentats per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Benissa.

D’una banda, dins de la convocatòria a ajuntaments per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere 2012, ha sigut subvencionat el Servei d’Atenció Jurídica gratuïta (SAJ) amb un import de 1.423,94 euros. Aquest és un servei ja consolidat a Benissa que es realitza des de l’any 2001 amb una gran demanda. Segons dades del departament, l’any passat es van atendre un total de 340 dones.

D’altra banda, dins de les subvencions per a implantacions de plans d’igualtat de gènere, la Regidoria d’Igualtat, amb un Pla d’Igualtat Municipal aprovat en l’anualitat 2010, va presentar un projecte d’implantació d’estadístiques desagregades per sexe, programa que ha estat subvencionat amb la quantitat de 2.553,05 euros.

La regidora d’Igualtat Gloria Ivars, ha agraït l’aportació de la Diputació d’Alacant per al desenvolupament d’aquests projectes que permetrà mantindre el servei SAJ d’una banda i d’altra banda realitzar projectes nous que permetran avançar en matèria d’igualtat en el nostre municipi.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?