General

La Conselleria d’Infraestructures i Transport subvenciona la renovació urbana del Carrer Sant Nicolau

L’Ajuntament de Benissa ha rebut la confirmació d’una subvenció per a portar a terme el projecte de “Renovació de la xarxa de sanejament del Carrer Sant Nicolau”. El pressupost és de 374.664 euros i serà sufragat íntegrament per la Conselleria d’Infraestructures i Transport. El projecte contempla la millora de la capacitat hidràulica i mecànica d’aquest col·lector, a més de la pavimentació del carrer amb llamborda de granit, la qual cosa suposarà la renovació i transformació urbana d’aquest carrer.

Per altra banda, aquesta mateixa Conselleria sufragarà el 90% del cost de les obres de la “Reposició del col·lector general de sanejament del C/ Pare Andrés” que ascendeixen a 174.367 euros.

Amb aquestes dues obres es completa la renovació del col·lector en el traçat que comprén des del Carrer Sant Josep fins el Carrer València, que s’ha anat realitzant en diferents fases.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?