General

Ix a la venda una parcel·la urbana per a la implantació d’un centre sanitari al Pla de Carrals

L’Ajuntament de Benissa disposa d’una parcel·la de sòl urbà i ús terciari al polígon de Pla de Carrals fruit de l’aprofitament tipus que li correspon pel desenvolupament d’aquest sector. La intenció de l’equip de govern és vendre aquesta finca patrimonial amb destinació preferent a la implantació d’un centre sanitari. El terreny en qüestió està situat al carrer Camí de Canor i té una superfície neta de 6.645 metres quadrats. El primer intent de venda ha resultat en va, ja que es va optar pel procediment obert i forma de concurs per a l’alienació d’aquest parcel·la però no hi ha hagut licitadors al contracte. El preu d’eixida de la licitació, corresponent al valor dels terrenys, era de 2.871.435 euros.

En la sessió plenària del dimecres es va acordar declarar deserta l’adjudicació del concurs per a l’alienació d’aquesta parcel·la situada al sector de Pla de Carrals per falta de licitadors. Ara eixirà de nou a la venda pel procediment negociat amb publicitat, sense que es modifiquen les condicions originals del contracte.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?