General

Els alumnes del TAPIS celebren el Nadal

Visita als alumnes del taller d'ocupació de jardineria a Benissa
Visita als alumnes del taller d’ocupació de jardineria

El passat 20 d’octubre va començar el Taller d’Ocupació “Marina Alta V” realitzat per Creama, en col·laboració amb el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i el Fons Social Europeu.

El Taller d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a què va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interés general o social que possibiliten als alumnes/treballadors la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Aquest taller té una durada de 9 mesos, i compta amb dues especialitats formatives:

  • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
  • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

El nombre de persones que hi participen és de 30 alumnes, 15 en cadascuna de les dues especialitats assenyalades, i seleccionades de les poblacions participants en el consorci.

L’objectiu buscat és donar als alumnes una formació pràctica que complemente la formació teòrica adquirida prèviament, per tal d’aconseguir el Certificat de Professionalitat.

Dins d’aquest programa de col·laboració entre el Taller d’Ocupació Marina Alta V del Creama i el MI Ajuntament de Benissa, s’estan duent a terme una sèrie de pràctiques en els parcs i jardins municipals, per una banda, i en institucions socials per l’altra.

En el cas de la primera especialitat, són 5 alumnes els que estan realitzant les pràctiques laborals en el municipi de Benissa fins a principis d’abril; pràctiques que s’han enfocat en la construcció d’un parc públic en la zona verda municipal situada en els terrenys públics entre les pistes de pàdel i el camp de futbol.

Els alumnes estan aprenent maçoneria, és a dir, construcció de marges de pedra seca, camins, rocalles, fornets, barbacoes, bancs i taules, muntatge de reg localitzat, i tota mena d’instal·lacions d’elements no vegetals necessaris per a la creació d’un parc d’esbargiment.

Una vegada acabades les obres de construcció pròpiament dites, prepararan la terra per a plantar espècies autòctones ornamentals i muntaran un sistema de reg localitzat automàtic per a garantir l’enraigament de les plantes.

El batle, Juan Bta. Roselló, i el regidor d’urbanisme, Arturo Poquet han visitat els alumnes per a veure els treballs realitzats fins ara: la neteja de la parcel·la de males herbes i plantes al·lòctones invasores, el disseny i construcció d’una sèrie de marges de pedra seca a l’entrada del parc, que continuaran cap endins al llarg de la duració del temps de pràctiques.

Una vegada dominen la tècnica de la maçoneria amb soltesa, mamprendran la construccció de mobiliari i elements auxiliars en pedra i morter, com ara bancs i taules, graelles i un fornet de pedra de tap.

La seua intervenció servirà per a la millora de l’entorn natural i paisatgístic del poble de Benissa.

En el cas de la segona especialitat, són 4 alumnes les que estan realitzant les pràctiques laborals en aquest municipi, és a dir, a la “Residència d’ancians Ntra. Senyora dels Dolors, S. Joaquim i Santa Anna”.

Les tasques realitzades per aquestes són: donar suport en l’organització, intervindre en l’atenció higiènica i alimentària, intervindre en l’atenció sociosanitària, suport psicosocial i atenció relacional i comunicativa.

Alumnes del Tapis de Benissa
Alumnes del Tapis

El batle de Benissa,
Juan Bautista Roselló, i la regidora de Serveis Socials, Francis Esquerdo, han visitat els alumnes del TAPIS, els quals els han mostrat les activitats que desenvolupen en els tallers que realitzen, i han aprofitat per a felicitar-los el Nadal.

Tant els alumnes com Encarna Soler, monitora voluntària de ceràmica, han rebut un xicotet detall per la tasca que exerceixen.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?