General

El ministeri busca en un gran aqüífer de la costa punts per a instal·lar dessaladores

El Ministeri d’Educació i Ciència iniciarà durant aquest any i el proper un projecte en l’aqüífer de la “depressió de Benissa” -que comprèn el triangle format per la serra de Bèrnia, el Penyal d’Ifach i el Montgó, en el seu vessant de Xàbia, així com zones limítrofes- a la recerca de punts per a la possible extracció d’aigua a través de plantes dessaladores. En aquest sentit, el programa, que té un pressupost de 65.076 euros i un termini d’execució de 15 mesos, contempla l’objectiu d’avaluar “la viabilitat de la utilització de les aigües subterrànies salabroses per a la producció d’aigua potable a partir de tècniques de dessalatge”.

A més dels objectius, el pla de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) estipula els resultats que s’esperen entre els quals destaca “l’ordenació de recursos hídrics i desenvolupament sostenible. Gestió i optimització en l’aprofitament dels recursos”. En resum, els sondejos en el gran aqüífer de la costa de la Marina Alta pretenen “revelar els aspectes desconeguts sobre el funcionament hidrogeològic de l’aqüífer de la depressió de Benissa i de l’origen de la salinització de les seues aigües”.

Així mateix, es marca la prioritat de “determinar el volum de recursos subterranis que poden ser explotats de manera sostenible, contemplant la possibilitat d’utilitzar recursos salabrosos” amb la finalitat de destinar-los “a cobrir el dèficit de proveïment urbà existent en el seu entorn”.

El projecte s’emmarca en la “protecció i restauració d’aqüífers” i s’integra en la línia estratègica de les propostes de l’esborrany del pla estratègic de l’IGME per al període 2004-2007.

Aquest projecte recull diversos estudis i treballs parcials realitzats en el mateix aqüífer, amb la col·laboració de la Diputació d’Alacant, “a causa de la importància de les demandes existents en el seu entorn”. No obstant això, les prospeccions portades a terme “no han resolt, ni donen una explicació satisfactòria de les causes per les quals en una gran part de l’aqüífer les seues aigües adquireixen un elevat contingut salí fins i tot a distàncies considerables de la costa” ni han desvetllat els orígens “dels importants brolladors subaqüàtics de salinitat variable que drenen un gran volum de recursos” i cita els de Moraig i Toix.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?