General

El batle es fa una casa en sòl rústic sense tindre els 10.000 m2 que exigeix la llei

El batle, Juan Bautista Roselló, està construint-se des de fa uns mesos una casa sobre una antiga casa de camp situada a la partida Grumers, prop del nucli urbà i al costat de la zona de Santa Anna. El terreny, del que és propietari el batle del PP des de 1994, té una extensió de 7.038 metres quadrats, segons les dades que consten a dia de hui en el cadastre.

El sòl en què està situada l’antiga casa de camp està qualificat en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) com a sòl rústic. Segons la Llei del sòl no urbanitzable, “es permetrà edificar en finques legalment que, tant en la forma com en la superfície, abasten la mínima exigible segons el planejament que en cap cas serà inferior a una hectàrea per habitatge”, és a dir, 10.000 metres quadrats.

D’aquesta manera, el planejament vigent estipula que no podrà enderrocar-se cap tipus d’edificació ja que en fer-ho es perd el dret a tornar-la a reconstruir, segons fonts expertes en matèria urbanística consultades per aquest diari que van recordar, en aquest sentit, que “per això és tan costós fer una obra en rústic de menys de 10.000 metres, perquè cal mantindre la construcció existent”. En la casa que es construeix Juan Bautista Roselló les parets de l’antic habitatge han estat enderrocades i fetes de nou amb blocs, com es pot observar en la imatge adjunta presa fa uns dies. De la mateixa manera també han estat edificats de nova planta els sostres i diferents buits.

Sobre la construcció, el batle de Benissa va declarar a aquest diari que “compte amb la llicència corresponent de reforma, rehabilitació i ampliació” atorgada per l’Ajuntament de Benissa “al mes de març” encara que va ser sol·licitada pel mes de desembre de 2005. No obstant això, no va ser la llavors regidora d’urbanisme, Josefa del Valle, qui va signar el permís sinó que ho va fer el primer tinent d’Alcalde, Antonio Torres. Del Valle va dimitir al juny com a regidora del PP per desavinences amb el batle i en l’actualitat és regidora no adscrita a cap grup.

Amb “l’informe tècnic favorable” de què disposa el batle del PP s’ha escomés una obra que “realment no arriba a ser ampliació sinó que la contempla només per a fer un xicotet soterrani”. Sobre les parets, Juan Bautista Roselló va comentar que “unes es mantenen i unes altres se substitueixen” i va afegir que l’obra “no suposa pràcticament res i la casa ha estat reproduïda tal qual”.

“Tot correcte”

El batle va voler manifestar finalment que “està tot correcte” i que “l’ampliació no ocupa més de l’edificat anteriorment”. Les normes urbanístiques permeten l’ampliació fins al 2% de la superfície total de la parcel·la.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?