General

El balanç hídric de Benissa millora respecte l’any passat

Segons les dades aportades pel Departament de Cicle Hídric, els nivells mitjans dels pous dels quals s’abasteix el municipi a 31 d’agost de 2007, indiquen 96 m de profunditat (considerant el valor òptim en 40 m i el crític en 190 m), per la qual cosa esdevé la millor xifra que s’ha obtingut en els últims anys, després del període estiuenc.

Una altra dada que cal destacar és que s’ha reduït el consum d’aigua respecte l’any anterior, passant d’un consum de 5.986 m3 diaris en 2006 a 5.823 m3 diaris en 2007. Si tenim en compte que les xifres d’ocupació mitjana dels mesos de l’època estiuenca de 2007 i 2006 són pràcticament iguals, amb un 50,83 % i un 50,68% respectivament, es pot afirmar que encara que l’afluència de visitants i turistes ha sigut semblant, el consum d’aigua s’ha reduït respecte l’any anterior gairebé un 3%.

Segons el regidor de Cicle Hídric, Jose María Serna, “aquesta disminució de consum es deu, en gran mesura, al sobreesforç realitzat per l’empresa municipal d’aigües que en millorar les infraestructures ha aconseguit disminuir les pèrdues, així com al grau creixent de conscienciació que van adquirint els ciutadans”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?