General

Creama informa de les ajudes per a afavorir l’accés al mercat laboral de les persones joves qualificades (AVALEM JOVES)

Cartell del programa "Avalem joves"
Cartell del programa “Avalem joves”

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, va publicar l’ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, l’objectiu del qual és la concessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial de les persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Podrà ser beneficiari d’aquestes ajudes qualsevol ocupador de naturalesa jurídica privada, inclosos els treballadors autònoms, amb àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana.

Els tècnics de la xarxa comarcal d’Agències de Desenvolupament Local (ADL) de CREAMA tenen tota la informació sobre aquest programa de foment de l’ocupació. L’import de la subvenció ascendirà a 7.338,24 euros (9.172,80 euros en el cas de contractació de joves dones o de joves amb diversitat funcional). Els contractes indefinits a temps parcial d’almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda. El termini de sol·licitud és el 31 d’octubre de 2016, però amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini específic de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Els destinataris finals d’aquestes ajudes són les persones joves majors de 16 anys que, comptant amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries (actives) del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Per a concretar tots els aspectes sobre la tramitació, condicions, terminis, etc., els interessats han d’acudir a les ADL de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?