General

Comunicat del PSOE de Benissa sobre el PGOU i els pressupostos

Logo del PSOE de Benissa
Logo del PSOE de Benissa

Durant la campanya electoral del mes de Maig, els cinc partits polítics que es presentaven en la mateixa portaven en el seu programa electoral, com una de les prioritats, la redacció d’un nou pla general d’ordenació urbana PGOU, ja que Benissa portava més de dos anys sense aquest pla, per tenir anul·lat, per una sentència del TSJ, l’últim que s’havia aprovat en el 2003.

Han transcorregut cinc mesos des de la constitució del nou Ajuntament, i en aquest tema no s’ha avançat gens, deixant als ciutadans en la inseguretat al no saber que normes són aplicables, i per molt bona voluntat que demostren els serveis tècnics de l’Ajuntament, no tenim una norma urbanística clara en el nostre Municipi, ja que no sabem si està vigent el PGOU de l’any 82 o el del 2003, o cap dels dos, amb la consegüent repercussió econòmica que açò comporta. De fet, al no poder-se construir, s’han deixat perdre algunes operacions immobiliàries.

Des del PSOE de Benissa, pensem que aquesta situació no pot prolongar-se per més temps, doncs s’està jugant amb interessos legítims dels ciutadans, i els partits polítics que formem la Corporació, especialment el PP que ostenta el govern local, devem cercar una solució urgent , amb la finalitat de desbloquejar aquest embolic.

Per aquest motiu, i amb la finalitat de que s’agilitze la presa de decisions, el PSOE presentarà, en la pròxima comissió informativa d’urbanisme, la proposta de l’engegada del CONSELL MUNICIPAL D’URBANISME, compost com a mínim per un representant de cada partit, un representant de l’Associació de Comerciants i un representant de l’Associació d’Empresaris, deixant les portes obertes a quants suggeriments o peticions d’incorporació es produïsquen i es creguen oportuns.

Al mateix temps i amb la finalitat de dotar de partida pressupostària per a la possible redacció d’un nou PGOU, presentarem una esmena als pressupostos de 2016, perquè es tinga en compte aquesta circumstància, i no hi haja excusa que no tenim cobertura legal en el Pressupost. Esperem el màxim suport a aquesta iniciativa per part de tots els grups de la corporació.

PSOE-BENISSA


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?