General

Benissa rep una subvenció per a empolar el camí de Cassamia

L’Ajuntament de Benissa ha rebut una subvenció per a portar a terme l’empolament i millora del camí de Cassamia, per part de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. El pressupost total d’aquesta obra és de 45.773 euros i la subvenció concedida és de 27.464 euros.

D’altra banda, l’Associació de Jubilats i Pensionistes Bèrnia de Benissa ha rebut una subvenció de 861 euros per a la compra d’un ordinador concedida per la Diputació d’Alacant.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?