General

Benissa llança les ajudes del programa TEN 2021 finançades per la Diputació d’Alacant

Cartell de la convocatòria d'ajudes
Cartell de la convocatòria d’ajudes

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant publicava divendres passat la convocatòria d’ajudes del programa ‘TEN 2021’. Ja és possible sol·licitar-les per mitjans telemàtics o de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) en aquells casos en què la legislació de procediment administratiu ho permeta. El termini conclou el 8 d’octubre. Segons s’informa des de Comerç AFIC-CREAMA, àrea encarregada de la tramitació, l’imprés normalitzat estarà disponible en la web del portal del comerciant. L’objectiu d’aquestes subvencions és minimitzar l’impacte econòmic provocat per la Covid-19 a PIME, MICROPIME i autònoms del sector turístic, objectiu amb el qual porta treballant l’ajuntament benisser des de l’inici de la pandèmia.

Segons les bases reguladores, podran ser beneficiàries les persones jurídiques o físiques legalment constituïdes que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre el 1r de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021 en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019. A més, han de pertànyer a sectors productius de l’àmbit turístic entre els quals es troba l’oci i l’hostaleria, l’allotjament reglat, les agències de viatges i oferta receptiva, les guies i les empreses de turisme actiu.

Com en les restants convocatòries, en aquesta ocasió també serà necessari complir una sèrie de requisits en relació amb qüestions fiscals i de la Seguretat Social que apareixen indicades de manera expressa en les bases.

Entre els conceptes que seran objecte de finançament es troba la despesa corrent, com ara pagament del lloguer, despeses d’assessoria, contractes de subministraments, serveis de telefonia, entre altres. La quantia total per beneficiari no està determinada, ja que anirà en funció del nombre de sol·licituds que es presenten, no sent possible depassar el límit de 5.000 euros. La partida total que s’ha destinat sobre la base de la subvenció rebuda és de 96.000 euros que l’Ajuntament confia a repartir de manera íntegra.

La regidora delegada, Isabel Bou, ha volgut destacar el compromís d’aquest govern per a defensar els interessos del sector econòmic de Benissa i ha recordat que vam ser una de les primeres administracions a posar sobre la taula plans d’ajudes ambiciosos quan va començar la crisi. Bou ha tancat dient que “em sent increïblement satisfeta d’haver pogut ajudar a tantes i tantes persones”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?