General

Benissa entra en procés de regularització cadastral

Logo del Cadastre
Logo del Cadastre

Al BOE del passat 25 de juny es va publicar una resolució de la Direcció General de Cadastre indicant que s’ha iniciat un procés de regularització cadastral a Benissa. Aquest procés, el qual es perllongarà fins el 30 de juliol de 2016, té com a objectiu detectar tots aquells immobles que no estan donats d’alta al cadastre, així com aquells que han patit alteracions (com per exemple ampliacions, etc.)

El procediment, que s’inicia d’ofici per part de l’administració, serà comunicat als interessats, els quals hauran d’abonar una taxa de 60 euros per cada immoble que es regularitze.

La falta de declaració d’immobles en el cadastre té efectes en la recaptació de l’IBI i la plusvàlua municipal, així com en determinats casos en altres impostos com l’IRPF.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?