General

Benissa declara Bé de Protecció Local el riurau de Bonaire per a la seua conservació

El ple municipal de Benissa va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics sotmetre a informació pública la modificació del catàleg municipal de Béns i Espais protegits per a la protecció del riurau de Bonaire.

La construcció pertany a l’arquitectura tradicional de la comarca que l’ajuntament pretén salvaguardar mitjançant la seua declaració com a Bé de Rellevància Local.

Segons va assenyalar el regidor del CIBE-Bloc, responsable de l’àrea de Cultura, Xavi Tro, es tracta d’una proposta que va ser plantejada en l’última comissió informativa de Cultura. La idea era aconseguir la declaració de Bé d’Interés Cultural (BIC) de la Conselleria pel riurau i optar així a ajudes i subvencions que en permetran la conservació i la restauració. Fins i tot convertir-lo en un futur en museu etnològic, amb una zona d’esbarjo públic al seu voltant.

El batle, Juan Bautista Roselló, davant la impossibilitat de declarar-lo BIC, i els tècnics han aconsellat que siga un Bé de Rellevància Local.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?