General

Benissa completarà el passeig litoral en primera línia de la mar a canvi de permetre 9 xalets de luxe i un hotel

Zona on es pretén efectuar la urbanització
Zona on es pretén efectuar la urbanització

L’Ajuntament de Benissa, governat pel PP i el regidor Isidor Mollà, ha tret a informació pública una proposta de conveni urbanístic amb l’empresa Benissa Natura SL que permetrà incorporar dos zones verdes en primera línia de la mar a canvi d’autoritzar 9 xalets de luxe i un hotel. Així que, d’aprovar-se aquest canvi urbanístic, aquesta seria l’ordenació urbanística d’una franja de 45.000 metres quadrats, situada en primera línia de la mar, entre la cala Els Pinets i la de la Llobella, que actualment té la qualificació de sòl urbà consolidat.

Per a aconseguir aquesta ordenació de la zona, l’ajuntament proposa a la mercantil fer una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, que li permeta ser propietari de les dos parcel·les qualificades com a zona verda en l’anomenat pla parcial de La Fustera i destinar-les a completar el passeig ecològic litoral, en primera línia de la mar. Actualment, aquest passeig arriba fins la Cala Pinets, té un tram per l’interior, que connecta de nou amb el passeig ja a l’inici de la Cala Llobella fins la de l’Advocat.

En l’actualitat, aquesta franja de sòl té una superfície de 45.000 metres quadrats. Hi ha dos parcel·les urbanes ja consolidades, encara que només amb una o dos edificacions (habitatges unifamiliars). La seua distribució és la següent: hi ha una primera parcel·la qualificada com a zona verda de 5.956 metres quadrats i una segona, de 9.915 metres; una zona per al desenvolupament d’habitatges unifamiliars de 9.821 metres; una zona d’ús hoteler, de 15.684 metres, i 1.828 metres per a vials i aparcaments. En total, en l’actualitat, aquesta zona té 11.909 metres de sostre.

I el que es proposa en la modificació puntual del PGOU és que les dos parcel·les anomenades verdes, que sumen 16.000 metres quadrats, passen a ser de propietat municipal i d’aquesta manera poder completar el passeig ecològic; la parcel·la per a habitatges unifamiliars passaria a tindre 11.151 metres quadrats, i l’hotelera, 13.441 metres. Els vials i aparcaments tindrien una superfície de 2.741 metres. En total, l’aprofitament resultant seria d’11.668 metres quadrats de sostre.

Ara, el document de modificació puntual estarà exposat al públic durant 20 dies perquè puga ser consultat i es puguen presentar al·legacions. En cas que siga aprovat pel ple municipal -actualment, el PP disposa d’una majoria simple-, posteriorment, se sotmetria a un estudi d’avaluació ambiental de caràcter municipal i el projecte resultant, en cas de ser modificat, se sotmetria de nou a exposició pública com a modificació puntual del PGOU i hauria de comptar amb els informes sectorials de les administracions supramunicipals, en aquest cas, Generalitat Valenciana i Ministeri de Transició Ecològica, per l’afecció a la Llei de Costes.

Fonts de l’equip de govern admeten la intranquil·litat que pot generar la proposta en una zona d’alta sensibilitat com és la zona de Els Pinets i La Llobella, però ha recordat que aquesta és una proposta negociada i de menor impacte. “El sòl és urbà consolidat i l’empresa podria ajustar-se al que diu actualment el PGOU i, per tant, tindre més marge per a les seues inicials pretensions, com plantar l’hotel en primer línia de la mar”, han explicat. D’altra banda, han detallat les mateixes fonts que amb aquesta fórmula, l’ajuntament incorpora les parcel·les de primera línia de la mar per a completar el passeig ecològic; de no fer-ho d’aquesta manera, el consistori -diu- no tindria recursos suficients per a adquirir aquest sòl”. No obstant això, des de l’ajuntament han advertit que aquesta és una proposta que ha de validar el ple, i el PP no té suficients vots per a això, i a més, ha de comptar amb el vistiplau d’altres institucions.

L’acord proposa, a més, que una xicoteta parcel·la afectada pel Pativel -confrontant amb la Llobella- siga cedida per la promotora a l’ajuntament. Així que les obligacions del consistori en aquest conveni són tramitar la modificació puntual del PGOU. Per altra banda, la promotora es compromet a aportar la versió preelimiar de la modificació del PGOU, amb tots els seus estudis sectorials vinculats; els projectes de reparcel·lació; la cessió de les dos parcel·les verdes i completar la urbanització.

Pel seu interés hem reproduït aquesta notícia apareguda el 5 d’octubre de 2022 a Alicante Plaza.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?