General

Ajudes per a la rehabilitació de façanes

La Conselleria de Territori i Habitatge ha convocat ajudes per a l’adequació superficial de façanes per a l’embelliment, recuperació i millora dels edificis situats en zones que hagen estat declarades àrees de rehabilitació, en centres històrics de municipis, en zones BIC declarades i en entorns de monuments BIC.

Altres requisits per a obtenir aquestes ajudes es refereixen al fet que l’edifici tinga una antiguitat mínima de 15 anys, que compte amb una adequació estructural i funcional i que complisca amb les ordenances en matèria de manteniment i conservació de l’entorn urbà.

L’adequació d’aquestes façanes comptarà amb una ajuda del 60% del cost real de l’obra amb els següents límits: 1.500 euros quan la superfície no excedisca de 65m2; 2.250 euros quan la superfície estiga compresa entre 66 m2 i 100 m2; i 3.000 euros quan aquesta superfície ocupe més de 101 m2.

Els interessats haurien d’aportar una sèrie de documentació en els òrgans administratius de la Conselleria abans del dia 11 de març de 2006. El Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Benissa resoldrà qualsevol dubte pel que fa a aquest tema.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?