General

L’Ajuntament de Benissa expropiarà un tram de la pista d’atletisme per vora 40.000€

La secció de la pista d'atletisme que s'expropiarà (marcada en groc)

L’Ajuntament de Benissa expropiarà pel mètode de la taxació conjunta un tram de la pista d’atletisme que es va fer en uns terrenys que no eren municipals, sinó de la mercantil El Pla de Benissa SL.

El terreny que es preveu expropiar s’ha valorat en 39.766,45 € i té una superfície de 3.461 m2. La publicació de l’expropiació es va fer en el DOGV del passat 4 de gener i s’ha obert un termini d’un mes per a consultar l’expedient i presentar al·legacions.

La parcel·la a expropiar, situada al nord-est de l’actual pista d’atletisme, va ser ocupada fa més de 10 anys per l’ajuntament, sense que fins ara l’entitat s’haguera interessat a adquirir la propietat dels terrenys.

La creació d’aquesta pista d’atletisme va ser polèmica en el seu dia, ja que la pista no complia les mesures per a la seua homologació. L’Ajuntament va sol·licitar una subvenció per a la seua adequació l’any 2018, quan un dels primers requisits que s’han d’acreditar és disposar de la titularitat de tots els terrenys.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?