General

Els 25 punts que proposa Reiniciem Benissa per a abaixar dràsticament la pujada de l’IBI

Davant la gran pujada de l’IBI urbà del 45%, que pretén aprovar el PP de Benissa, i que afectarà tant a les cases del poble com a les casetes de camp, i vista la falta d’idees alternatives de l’equip de govern per a poder quadrar el pressupost sense afectar les butxaques de tots els benissers i benisseres, la plataforma Reiniciem Benissa planteja una bateria de 25 mesures molt més justes i encaminades a fer que la càrrega impositiva no recaiga sempre sobre les persones treballadores.

Aquestes mesures només són un avanç de totes les que es plantejaran més endavant, quan Arturo Poquet facilite a Reiniciem Benissa tota la informació econòmica sobre l’estat d’ingressos i despeses municipals, tal com el portaveu de Reiniciem, Juan Carlos Mut, ha requerit a l’equip de govern en la reunió mantinguda el dimecres per la vesprada juntament amb la resta de forces de l’oposició.

Les mesures s’han dividit tant en propostes per a retallar despeses, com per a augmentar els ingressos municipals. Aquestes són les següents:

RETALLADES

 • Disminució de sous i indemnitzacions de l’equip de govern fins als nivells del govern progressista municipal.
 • Eliminació de la presència política a Fitur amb l’estalvi de dietes d’allotjament i desplaçament.
 • Cessament dels càrrecs de confiança i cobertura dels dos llocs existents amb personal propi de l’Ajuntament, amb l’estalvi de sous corresponent.
 • Anul·lació de la partida destinada a publicitat institucional i impuls de la promoció de les activitats municipals amb mitjans propis.
 • Eliminació de despeses supèrflues (p. ex. monòlit de Benissa Sport City, amb un cost de 16.000 €)
 • Eliminació de les subvencions als partits polítics municipals (Reiniciem Benissa és l’única formació que no la cobra).
 • Constitució d’una comunitat energètica municipal mitjançant energia renovable a la qual puguen adherir-se també els veïns i veïnes del poble per a reduir la factura de la llum.

AUGMENT D’INGRESSOS

 • Instal·lació de pàrquings a les platges, de pagament per als turistes i gratuïts per a la gent del poble.
 • Licitació del xiringuito municipal de la part superior de Cala Fustera.
 • Control dels abocaments il·legals amb restes de jardineria, amb imposició de multes i assegurant que le restes vegetals es dipositen a l’ecoparc, amb el corresponent pagament de taxes.
 • Assegurar el cobrament de la taxa de l’1,5% dels ingressos en el terme municipal a totes les empreses subministradores de serveis (telefonia i electricitat) que fan ús del domini públic del subsòl, sòl o vol amb les seues infraestructures de línies elèctriques o telefòniques.
 • Augment de l’import de la taxa d’aprofitament especial del domini públic per als caixers automàtics bancaris (actualment fixada en 500€/any).
 • Establiment d’una taxa d’aprofitament especial del domini públic per a les màquines de vending automàtiques amb accés directe des de la via pública.
 • Augment de la taxa de fem per a supermercats amb més de 400 m2 de superfície i per als establiments comercials amb més de 500 m2 de superfície i en tots els trams per als centres docents religiosos.
 • Inspecció a tot el terme municipal de les obres no declarades, per a la seua regularització a efectes d’IBI.
 • Revisió de cotxeres amb accés a via pública i els vehicles de les quals accedeixen per la vorera regularment, per a l’efectiu pagament de la taxa de guals.
 • Augment de la taxa de guals, en l’actualitat situada en 30€/metre lineal per any.
 • Augment del preu del metre cúbic del tram 3 de la taxa d’aigües potables per tal que els habitatges i empreses amb un consum excessiu d’aigua paguen més.
 • Augment del preu a abonar per la tala d’arbres quan és necessari per a la construcció de nous immobles.
 • Eliminació de la bonificació del 50% de la quota d’aprofitament urbanístic en les Declaracions d’Interés Comunitari en sòl no urbanitzable.
 • Augment de la taxa per a la instal·lació de cadafals en els bous al carrer (actualment fixada en 10€/m2 o fracció).
 • Aplicació de l’art. 7.4 de la Llei d’Hisendes Locals. Incrementar el tipus impositiu per a un tipus d’ús cadastral, exclosos els residencials, (p.ex. ús industrial) només per al 10% de les propietats de tot el terme amb major valor cadastral.
 • Aplicacions de recàrrec de l’IBI per a cases desocupades permanentment per un termini superior als dos anys i que pertanyen a propietaris amb tres o més cases dins del terme municipal, d’acord amb el que permet la Llei d’Hisendes Locals.
 • Assegurar el cobrament del rebut del fem per a totes les casetes de camp.
 • Aplicar mesures estrictes contra les empreses contractistes que ofereixen preus baixos i posteriorment presenten sobrecostos durant l’execució dels projectes.

Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?