Cultura

Els experts en didàctica detecten xenofòbia en les aules

Les IV Jornades d’Educació que han reunit a nombrosos experts nacionals i internacionals sobre didàctica educativa en la seu de la Universitat d’Alacant a Benissa, conclouen després de les sessions celebrades per a la “resolució de problemes interactius d’educació” que fa falta almenys un mediador de conflictes per centre -actualment només existeix un per a tota la província en la seu territorial d’Educació a Alacant.

Els estudiosos sobre la incidència del progressiu augment d’immigrants en les aules de la província, després d’analitzar la situació en col·legis i instituts han detectat, en nivells similars als de l’any passat, “certa presència de discriminació, tensió racial i xenofòbia. Més o menys tota la província presenta el mateix percentatge d’aquestes actituds entre l’alumnat”, subratllen.

A aquesta situació se sumen nombrosos actes d’indisciplina, encara que “generalitzada en uns pocs alumnes per centre”, pel que sostenen els experts que les aules “segueixen sent més segures que els espais que envolten els centres escolars”. En aquest sentit perceben un “desencontre entre la família i el sistema escolar” i que s’imposa “reeducar els pares” perquè al seu torn eduquen millor als fills. “L’escola fa una mica més que instruir, perquè forma i educa, i com aquesta funció és pròpia de la família, apareixen problemes de negligència per part dels pares”, apunten en les conclusions del seu estudi.

Entre els mecanismes que proposen per a reconduir els aspectes més negatius d’aquesta situació multicultural en les aules figura “la necessitat de mesures i programes d’atenció per a atendre a la diversitat cultural i social, una major atenció al fracàs escolar, la integració enfront de la discriminació i l’assimilació, nous procediments educatius que incloguen programes d’acollida, canvis en la metodologia de l’ensenyament per fer-la més empírica i no tan conceptual, la integració dels valors i actituds convivencials en el currículum, la formació del professorat cap a l’educació socioemocional dels alumnes i el foment del bilingüisme perquè afavoreix la diversitat”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?