Comunicat

Reiniciem Benissa es posa disposició del poble en la crisi del coronavirus, demana calma i que l’Ajuntament implemente més mesures de protecció a la població i per al personal de la casa

Uns llàpissos pinten l’arc de Sant Martí

La plataforma ciutadana Reiniciem Benissa es posa a disposició del poble de Benissa davant la crisi del coronavirus.

La plataforma anirà publicant al llarg d’aquests dies recursos culturals i educatius a les seues xarxes socials per a fer més lleugera l’estona a casa.

Crida a la calma i la solidaritat

Reiniciem Benissa vol enviar un missatge de calma a tota la població. El Coronavirus COVID-19 té una incidència lleu en la gran part dels casos, i les mesures de confinament, que cal respectar escrupolosament, tenen com a finalitat no saturar les urgències dels serveis sanitaris innecessàriament. No hi ha cap necessitat d’emmagatzemar grans quantitats de productes. D’aquesta situació eixirem tots i totes juntes, col·laborant i amb solidaritat entre nosaltres, especialment amb els col·lectius més desfavorits.

Implementació de mesures de protecció a la població i el personal de l’Ajuntament

Reiniciem Benissa sol·licita que per part de l’equip de govern PP+CIBE es preguen mesures valentes de protecció i cura a la ciutadania. D’una banda sol·licita que l’Ajuntament cree una xarxa de voluntaritat que puga fer la compra i dur medicaments a casa d’aquelles persones com la gent gran o amb dificultats de mobilitat, així com prestar-los acompanyament si no tenen ningú al costat. A més, el mateix Ajuntament de Benissa ha de reforçar el seu servei d’atenció domiciliària prestada pels Departament de Serveis Socials per a poder atendre totes les persones que ho requerisquen i que ningú es quede desatés.

Per altra banda, des de la plataforma ciutadana es demana el tancament de parcs, jardins, zones verdes i miradors, que puguen suposar punts de reunió de persones. Així mateix, exigeixen que es pose en marxa una campanya en xarxes socials pedagògica sobre les mesures preventives i traslladant calma i tranquil·litat.

Reiniciem Benissa considera també que l’obertura presencial de l’OAC suposa un risc totalment evitable per a les professionals que atenen aquest servei. La suspensió de terminis administratius acordat pel Reial Decret aprovat ahir, juntament amb les ferramentes digitals de registre d’entrada que disposa l’Ajuntament fa innecessari obrir aquest servei al públic.

Per últim, la plataforma ciutadana requereix a l’equip de govern de PP+CIBE, que tot el personal públic que ocupe llocs de treball que puguen ser susceptibles de teletreball s’efectuen des de casa, especialment en aquells casos de menors o gent gran a càrrec per a facilitar la conciliació familiar.

Aquest comunicat ha estat remés per Reiniciem Benissa als mitjans de comunicació.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?