Comunicat

Convocatòria d’Assemblea de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública

El Conseller de Sanitat, Vicente Rambla, ens ha sorprès -a tots els ciutadans de la Comarca- en afirmar que l’esperada, urgent i necessària promesa d’ampliació de l’Hospital Comarcal de La Pedrera no anava a realitzar-se.

Com que la situació actual del nostre HOSPITAL -amb unes instal·lacions insuficients i obsoletes després de 20 anys de serveis i per la falta de pressupost per a inversions, amb servissis com el d’urgències, totalment col·lapsat i bloquejat per la falta de llits o el de cuina amb uns mitjans inadequats i amb personal escàs,…- no podran aguantar massa temps més, atesa aquesta precarietat tot i la bona disposició del personal del mateix, que supleix amb el seu esforç les mancances de l’Administració.

Demanem a la Conselleria de Sanitat la urgent solució dels problemes de les instal·lacions de l’Hospital de La Pedrera perquè puga donar un servei efectiu i de qualitat a la sanitat pública de la comarca, independentment de les intencions de noves construccions.

Per tot açò, convidem a la seua associació que s’unisca a nosaltres en una assemblea de totes les associacions cíviques de la comarca per tal de debatre este tema i prendre les mesures que pensem oportunes.

DATA: 13 de Novembre
LLOC: Casa de la Cultura PEDREGUER
HORA: 20 h.

Esperant que l’importància del que es juguem els anime a acudir, rebeu el nostre sincer recolçament en les vostres activitats.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?