Natura

El raïm de moscatell pateix pèrdues “catastròfiques” a Benissa, Teulada Moraira, Xaló i Llíber

Camps de raïm a Teulada

El raïm de secà de la Marina Alta s’acosta a una campanya “catastròfica”. Asaja Alacant ha advertit que la situació és crítica “a causa dels greus danys de la fauna salvatge ocasionats per la persistent sequera”. Els assedegats animals silvestres destrossen les vinyes. Aquesta associació d’agricultors recorda que el moscatell és “un raïm d’altíssim valor econòmic i molt demandada pels millors i més selectes mercats nacionals i internacionals”.

Responsables d’Asaja han visitat la Marina Alta. Asseguren que a la Vall de Pop, sobretot a Xaló i Llíber, les pèrdues seran desastroses. Adverteixen que la cooperativa Verge Pobra de Xaló patirà una pèrdua de producció de 2 milions de quilos de les varietats de raïm moscatell i giró per a vinificació de les 400 hectàrees amb les quals compta aquesta cooperativa pels danys causats per animals silvestres que actuen de manera voraç davant la pertinaç sequera al camp alacantí.

El president i el secretari tècnic d’ASAJA Alacant, José Vicente Andreu i Ramón Espinosa, acompanyats per un equip de tècnics de l’associació, també han constatat els danys “molt greus” en el raïm de taula moscatell de secà de la Marina Alta. Han visitat cultius de Benissa. Aquest raïm es ven en mercats de Barcelona, Madrid, Bilbao o Sant Sebastià. A Benissa i a Teulada Moraira, bressols d’aquesta varietat de taula, “s’ha produït un rebuig que equival a 1,2 milions de quilos per les mateixes causes que a Vall de Pop”.

“La minva de producció respecte a una campanya normal oscil·larà entorn del 85% en el conjunt de la zona productora, una xifra alarmant i molt elevada que els agricultors de secà de la província d’Alacant no poden suportar, si fet i fet sumem les pèrdues d’altres cultius molt colpejats com el cereal o la cirera”, adverteixen des d’Asaja Alacant, associació que reclama a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca que “actue amb contundència a través de la posada en marxa d’ajudes directes als agricultors afectats”. “No podem permetre’ns que un cultiu tan valorat, amb un arrelament històric immens i àmpliament valorat en els millors mercats es muira per la inacció de l’administració”, manifesta José Vicente Andreu.

“Estem davant unes pèrdues més que significatives que no es poden passar per alt”. La varietat del moscatell també configura un paisatge de terrasses i marges de pedra seca singular de la Marina Alta.

Asaja Alacant planteja les següents mesures:

Que es prorroguen les ajudes excepcionals al sector agrícola previstes en el Reial Decret Llei 4/2023 en resposta a l’agreujament de les condicions del sector primari en els cultius de secà: vinya, cereals, cirerers i fruita seca. És necessari que les administracions proporcionen una proposta a la situació catastròfica a fi de compensar mínimament als titulars de les explotacions agràries de les ressenyades terres de secà.

Establir bonificacions a les quotes d’autònom i a les quotes de la Seguretat Social dels treballadors contractats per compte d’altre en 2024.

Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca que pose en marxa a través d’Institut Valencià de Finances una línia de finançament ad hoc per a evitar l’abandó dels cultius de secà amb unes condicions avantatjoses per als agricultors afectats.

Des d’ASAJA Alacant impulsarem la creació d’un grup de treball amb els Ajuntaments de la Marina Alta afectats: Xaló, Llíber, Teulada, Benissa i Benitatxell (entre d’altres) i la Diputació d’Alacant, a fi d’estudiar la manera d’establir regs de suport o socors per a les terres de secà a través de les aigües regenerades procedents d’aquestes corporacions municipals a fi de posar-les a la disposició d’aquestes terres de cultiu en èpoques de sequera.

Sol·licitar a la Conselleria un pla estratègic a mig-llarg termini per a les terres de cultiu de secà a la província d’Alacant, molt castigades per l’escassetat de precipitacions.

La Unió situa les pèrdues en 1,65 milions

Mentrestant, la Unió Llauradora quantifica les pèrdues per als productors de raïm de taula moscatell de la Marina Alta al voltant d’1,65 milions d’euros, després de perdre per efecte de la sequera més d’1,5 milions de quilograms i molts ceps moriran secs també. L’organització agrària reclama a la Generalitat, a través de la Conselleria d’Agricultura, una ajuda extraordinària per als productors que compense eixes pèrdues tan importants per als agricultors d’aquesta comarca.

Segons els càlculs de La Unió la minva de collita és superior al 90% d’una campanya normal i hi ha unes 300 hectàrees afectades per la falta de pluges en el cultiu de raïm de taula en secà de la Marina Alta. Les pèrdues corresponen a les despeses de producció ja realitzades durant aquesta campanya i a l’absència d’ingressos per no tindre collita després d’haver-la produït i que es quedarà sense comercialitzar.

De la mateixa manera La Unió veu necessària una altra ajuda excepcional per a totes aquelles explotacions els ceps dels quals moriran a conseqüència de la sequera. Cal tindre en compte que la sequera no està coberta en l’assegurança agrària i, per tant, els agricultors davant aquest mal climatològic es queden totalment “desemparats”.

Per si no n’hi haguera prou, la fauna salvatge també afecta aquest cultiu amb notables danys en la zona demarcada pel raïm de taula de la Marina. Cal recordar que La Unió ha sol·licitat en reiterades ocasions a la Conselleria d’Agricultura que publique l’Ordre d’Ajudes prevista per a compensar els danys causats per diverses espècies cinegètiques al País Valencià, en un escenari d’augment de la població de conills i porcs senglars, sobretot, coincidint amb la primavera i amb un període tan prolongat de sequera com el que es viu. Segons les dades de La Unió les pèrdues originades pels efectes de la fauna salvatge en el camp valencià durant l’any passat van ser superiors als 45 milions d’euros i enguany poden ser encara majors, per la qual cosa cal compensar els danys als agricultors afectats.

A part de remetre un escrit a la Conselleria d’Agricultura amb la sol·licitud d’aquestes ajudes, també presentarà propostes de mocions als ajuntaments afectats per a reclamar la implementació de mesures excepcionals per als productors de raïm de taula de la Marina Alta.

El cultiu del raïm de taula és de gran importància per a la comarca de la Marina Alta. La seua desaparició progressiva suposaria un greu perjudici, no ja només des del punt de vista econòmic amb la pèrdua de nombrosos llocs de treball, sinó també social i cultural. Bona part de les localitats de la zona realitzen jornades monogràfiques entorn del cultiu i la pèrdua de camps cultivats provocaria també un mal molt gran per al paisatge.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?