Natura

“Abusos Urbanísticos No” estarà al Parlament Europeu

La lluita contra l’actuació de promotors i urbanitzadors i la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística (LRAU) no acaba sinó de començar per a l’Associació Abusos Urbanísticos No. Així es desprèn de les declaracions dels seus dos màxims dirigents, Charles Svovoda i Enric Climent, realitzades a Benissa amb motiu d’una conferència sobre urbanisme organitzada pel col·lectiu Ecologista El Runar. Climent, vicepresident de l’associació, ha assenyalat la seva intenció de crear una Agrupació de Votants, que ha d’estar avalada per un mínim de 15.000 signatures, per a presentar-se en les pròximes eleccions del Parlament Europeu -al juny- i comptar amb un representant que defense els seus interessos. “És un nou repte que ens hem plantejat perquè volem defensar el dret a la propietat, al medi ambient i al paisatge”.

Climent té clar que el Parlament Europeu és l’única via per a denunciar i solucionar els abusos urbanístics derivats de l’aplicació i desenvolupament de la LRAU. No confia en el govern espanyol i molts menys en l’autonòmic ni en els ajuntaments “perquè tots estan implicats i la reforma que ara pretenen aprovar només maquillarà la llei”. La seua visió està orientada a Europa i el seu govern “i creiem que ara és el moment just d’implicar-nos perquè s’estan discutint les bases d’aquesta organització”.

Per altra banda, la recent compareixença del president de l’associació davant el Parlament Europeu, i més concretament davant la Comissió de Peticions, ha estat qualificada com de “tot un èxit” i posen en dubte la versió de la Conselleria de Territori i Habitatge. “És cert”, reconeix Svovoda, “que el Parlament Europeu no té competències en matèria de dret de propietat però vam trobar altres vies dintre de la Comissió Europea”.

En aquest sentit, Svovoda diu que les seues denúncies sobre les irregularitats i violacions que es cometen sota el sustentament de la LRAU si van ser ateses per diversos parlamentaris de la Comissió Europea i, de fet, passaran per tres subcomitès per al seu debat i anàlisi: el de Llibertats Civils, el de Medi ambient i el d’Assumptes Constitucionals. A més, sempre segons la seua versió, la seua petició de crear una comissió d’investigació si ha estat acceptada però no serà viable fins la constitució formal del nou parlament. En tot cas, al març es desplaçarà un grup informal de parlamentaris a Espanya per a establir els primers contactes i entrevistar-se amb “les víctimes” de la LRAU.

D’altra banda, el president d’Abusos Urbanísticos No comenta que “la petició ha quedat oberta, és a dir, podem presentar més signatures i documentació que avalen les nostres denúncies, i continuarà oberta després de les eleccions de juny”. Per la seua banda, Climent fa una lectura molt positiva del seu primer contacte amb la Unió Europea “perquè una mica de raó devem tenir quan envien a sis alts càrrecs administratius de la Conselleria per a controlar la nostra compareixença davant la Comissió de Peticions”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?