General

Un grup de veïns vigilarà els barris residencials amb la policia

Benissa seguirà l’exemple de Teulada. L’Ajuntament té previst integrar de forma activa els residents de les urbanitzacions del municipi en tasques de vigilància i control preventiu dels barris.

Serà mitjançant un sistema de voluntariat que millorarà la comunicació de les denúncies i agilitarà els mecanismes d’intervenció a l’àrea. També es reforçarà la presència policial a la zona costanera, amb nous serveis.

El Regidor de seguretat ciutadana, Alexander Theobald, ha explicat que pròximament s’engegarà un servei de Proximitat al Ciutadà que consistirà en l’estacionament d’una unitat mòbil de la policia local en punts estratègics de l’àrea residencial costanera, en dies i horaris determinats.

Aquesta actuació començarà quan finalitzen les proves de selecció de nous agents que es realitzen aquests dies.

La novetat que més interés ha despertat entre els residents és l’anunci que s’establirà una mena de xarxa de veïns col·laboradors, amb domini de diverses llengües, que s’encarregaran de transmetre a la policia les cridades que reben d’altres veïns de la zona, relatives a presències sospitoses de vehicles o persones pel barri.

La seua funció serà la de rebre les cridades de denúncia i transmetre-les en castellà a la policia, ja que la majoria de residents d’aquestes zones són estrangers i no dominen el castellà.

Això evitarà que puguen produir-se confusions, malentesos o simplement dilacions en l’acció policial perquè no s’ha comprès una cridada de socors. Alhora, suposarà un considerable estalvi a les arques municipals en intèrprets o traductors.

Donada les característiques del servei, s’espera que hi hagen diversos col·laboradors en cada barri o urbanització, de manera que una determinada persona no es veja molestada tots els dies, i a hores tardanes, amb cridades d’altres veïns. En qualsevol cas, el pla de treball es precisarà al novembre.

La presidenta de l’Associació de Veïns Costa de Benissa, Paloma Hoffmann, ja ha explicat aquest projecte en una recent assemblea de propietaris. Hoffmann va precisar que el projecte no està orientat de cap manera perquè els veïns suplanten els agents de la policia local, sinó que pretén propiciar uns canals efectius d’informació i comunicació.

Els residents veuen amb bons ulls aquesta iniciativa i consideren que contribuirà a reforçar la seguretat de la zona costanera, què en els últims temps ha estat objecte de més robatoris i assalts. Teulada va engegar un sistema semblant.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?