General

S’obri el termini d’inscripció al programa d’estades de temps lliure

La Regidoria de Serveis Socials obri el termini d’inscripció per al programa d’estades de temps lliure per a dones que tinguen fills/es exclusivament al seu càrrec i dones amb el risc d’exclusió social. Es tracta d’un programa finançat per la Direcció General de la Dona de la Conselleria de Benestar Social.

Aquestes estades es desenvoluparan en un hotel de la costa mediterrània durant 10 dies, probablement entre el 31 d’agost i el 9 de setembre. Les dones participants podran viatjar soles o acompanyades dels seus fills/es menors d’edat fins als 14 anys podent-se ampliar l’edat en supòsits excepcionals degudament justificats. A més, les sol·licitants hauran de tindre una renda del conjunt de la unitat familiar que dividida pel nombre de membres que la componguen, no supere el salari mínim interprofessional.

Les dones interessades hauran de sol·licitar-ho abans del 23 de juny en el Departament de Serveis Socials, situat al C/ Bilbao, núm. 6 i demanar cita amb la treballadora social, cridant al telèfon 965731197.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?