General

Reiniciem debateix els pressupostos en el seu VIIIé Fòrum

Els portaveus socialistes de Benissa,   Teulada-Moraira i Calp
Els portaveus socialistes de Benissa, Teulada-Moraira i Calp

El cap de setmana passat es van reunir els portaveus socialistes de Benissa, Teulada-Moraira i Calp; Manolo Juan, Adrià Llobell i Santos Pastor, en una trobada informal i distesa amb la finalitat de debatre sobre temes comuns que afecten els tres municipis costaners del sud de la Marina Alta. En aquesta trobada van posar de manifest les seues inquietuds sobre diversos aspectes que afecten d’igual manera els tres municipis per a reclamar, des dels seus ajuntaments, a les administracions competents a aquest efecte com són La Diputació Provincial d’Alacant, la Generalitat Valenciana i el Govern Central una sèrie de mesures encaminades a millorar la vida dels veïns d’aquests municipis com són:

1.- LIBERALITZACIÓ DEL PEATGE DE L’AUTOPISTA AP-7: Durant la present legislatura – l’any 2019 – finalitzarà l’actual concessió d’explotació de l’autopista AP-7 i els portaveus socialistes exigeixen al pròxim Govern d’Espanya que una vegada arribat el termini de l’actual concessió es procedisca a la liberalització i gratuïtat d’aquesta autopista.

2.- VARIANT DE BENISSA: Els portaveus socialistes també reclamen al pròxim Govern Central l’execució definitiva d’aquesta infraestructura que consideren fonamental per a la vertebració del trànsit així com la connexió des de Calp amb l’accés a l’AP-7.

3.- TREN DE LA COSTA: Els esborranys del projecte d’execució de l’eix ferroviari d’alta velocitat conegut com a tren de la costa situen una parada del mateix entre Benissa i Senija, per aquest motiu els portaveus socialistes urgeixen a les administracions competents perquè es consolide aquesta parada i així mateix i de manera paral·lela es procedisca a l’execució de la variant de Benissa perquè des de qualsevol dels termes municipals del sud de la Marina Alta s’accedisca a la connexió amb el tren de la costa en pocs minuts i que unirà el litoral entre València i Alacant en una via d’alta velocitat ferroviària.

4.- SERVEI D’AUTOBUS INTERURBÀ: Els portaveus socialistes coincideixen a reclamar tant als equips de govern dels seus respectius Ajuntaments com a la Diputació d’Alacant una línia circular d’autobús interurbà en els dos sentits del circuit de nuclis urbans que unisca Benissa, Calp, Moraira, Teulada, Sant Jaume-Pedramala.

5.- PROMOCIÓ TURÍSTICA COORDINADA: Manolo Juan, Adrià Llobell i Santos Pastor coincideixen en la necessitat de coordinar la promoció turística del sud de la Marina Alta sumant esforços per a una millor projecció dels actius amb els quals compten les poblacions de Benissa, Teulada-Moraira i Calp.

6.- TRENET DE LA MARINA: Coincideix aquesta reunió dels portaveus socialistes amb les obres de modernització del tren de la marina en el tram des de Calp cap a Altea i és per açò que reclamen a la Generalitat Valenciana la continuació d’aquestes obres de modernització en la línia del trenet cap a Dénia.

Amb aquesta trobada entre Manolo Juan (Benissa), Adrià llobell (Teulada-Moraira) i Santos Pastor (Calp) els portaveus socialistes s’emplacen a continuar de manera periòdica amb aquest tipus de reunions a nivell comarcal per a contrastar les necessitats de cadascun dels municipis i la seua visió comuna i així mateix ampliar els interlocutors d’aquestes trobades a les poblacions d’interior del sud de la Marina Alta.

Logo de Reiniciem Benissa
Logo de Reiniciem Benissa

El passat dijous 14 de Gener va tindre lloc a l’aula de la Cultural un fòrum de Reiniciem Benissa per a tractar,
entre d’altres, els pressupostos generals. La intenció de la plataforma política era informar i debatre amb els assistents la idoneïtat o no de la conformació dels pressupostos del nostre poble, tant els generals com els de l’empresa Benissa Impuls.

En primer lloc, el regidor Fernando López va fer una breu explicació sobre la seua tasca en la Junta de Govern. El representant de Reiniciem Benissa va resumir els temes més importants que han passat per l’esmentat òrgan, com la problemàtica amb la situació de la policia local, els canvis cap a unes contractacions més justes i transparents, així com la llavor social que està aconseguint Reiniciem Benissa en l’ajuntament. En aquest últim punt cal destacar que, a petició de la plataforma ciutadana, els premis locals “Benissa és qualitat” comptaran amb una categoria nova: “Premi a l’empresa amb millor responsabilitat social corporativa”, on es valoraran les accions de l’empresa encaminades a reduir les desigualtats i els seus projectes i accions solidàries.

A continuació, el regidor Abel Cardona, representant en el Consell de Benissa Impuls, va desgranar els pressupostos i el funcionament de la mercantil. A banda de mostrar les quantitats que conformen les diferents partides de pressupost, el conseller va exposar algunes despeses que al grup municipal no li han quedat clarament justificades. A l’espera de recaptar més informació, el regidor va manifestar la voluntat de Reiniciem Benissa de valorar-les, treballar-les, i si correspon, reduir-les, de tal manera que es puga optimitzar recursos i, per tant, reduir despeses.

Per últim, la regidora Belén Ivars, representant en les comissions informatives, ens va explicar de manera general quines partides comporten les majors despeses del pressupost general. L’edil va manifestar la complexitat a l’hora de treballar i entendre un document d’aquesta magnitud. El pressupost és molt ajustat i deixa poc marge de maniobra a l’hora d’intentar redistribuir els diners en base a les necessitats de la gent. La major dificultat, segons va expressar, és realitzar certes modificacions si no existeix una voluntat real de l’equip de govern de millorar la utilització dels recursos de l’administració, tant a nivell de personal, de material així com de política en pro de l’eficiència.

Reiniciem destaca per damunt de tot la participació del públic, que va realitzar moltes preguntes per tal de comprendre millor la informació, tant a nivell econòmic com de funcionament intern. Un intens debat que va concloure degut a les hores transcorregudes, malgrat que tant els membres organitzadors com els assistents mostraven interès per continuar.

Per concloure els regidors i la regidora de Reiniciem van explicar quin eren els passos a seguir des d’aquell moment. Per una banda, l’equip de suport analitzarà els pressupostos per tal de definir les partides més susceptibles de canvis. Per altra banda, el grup d’estratègia i l’Equip promotor seleccionaran propostes del programa electoral per tal d’intentar incloure-les en les diferents regidories en la propera comissió d’Hisenda, posposada al proper dilluns 25.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?