General

Noves Generacions publica les propostes que es van fer en la reunió per tractar el tema de l’oci nocturn

Logo de Nuevas Generaciones
Logo de NNGG

El passat dimarts 22 de març,
Noves Generacions va convocar una reunió per a tots els joves de Benissa, amb l’objectiu de proposar iniciatives per a intentar solucionar el tema de l’oci nocturn a la nostra localitat,
Benissa.

Doncs bé, les propostes que es van traslladar al Regidor Popular, Miquel Cabrera, foren les següents:

 • En primer lloc que l’ Ajuntament considere com a zona d’oci tant el centre urbà (amb la consegüent modificació del Pla Municipal, en el seu cas), destinada a locals de copes, pubs, … com el Pla de Carrals, destinant-lo a locals de Discoteques.
  • Aquestes dues zones serien complementàries, ja que el perill que existiria seria que la gent, després de les 03.30h en no tindre alternativa, preferiria anar a un altre lloc, on pot anar de Pubs, i després anar a la discoteca.
  • En cas de permetre locals d’oci al Centre Urbà, l’empresari deuria elaborar un pla de sensibilització (jornades, programes,…) per al ciutadà jove.
 • Paquet de mesures:
  • Exenció d’impostos als nous empresaris amb iniciativa per obrir locals d’oci (sempre i quan complisquen amb la normativa i el pagament de salaris i segurs socials)
  • Acceptar les iniciatives privades i dispensar la preceptiva Llicència, que complisquen amb la normativa dins del Centre Urbà.
 • Condicionament del Pla de Carrals per a facilitar a l’empresari l’obertura d’algun local
 • Packs edats: es planteja la possibilitat d’agrupar els joves amb tres intervals d’edat, locals i/o activitats diferents, segons l’edat a la qual pertanyen.

En conclusió podem dir, que quan la iniciativa siga privada, l’ Ajuntament té de posar facilitats, i considerar el Centre Urbà com a zona d’oci, a més del Pla de Carrals. En cas de no existir la iniciativa privada, l’Ajuntament, en cas de disposar d’un local adequat, podria plantejar-se l’opció de fer-se una concessió.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?