General

No hi ha querella de CSIF contra el batle de Benissa

Abel Cardona
Abel Cardona

En relació amb la notícia apareguda el passat dia 30 d’abril en INFORMACIÓN amb el títol “Espantada de les acusacions en declarar davant el jutge els batles de Xàbia i Benissa”, signat pel periodista Alfons Padilla, la Unió Provincial de CSIF-Alacant aclareix que: Primer. On diu: “L’advocat del CSIF, el sindicat que va iniciar la querella contra el batle, tampoc va acudir”, ha de dir: “El sindicat CSIF no ha iniciat cap querella contra el batle de Benissa, D. Abel Cardona”. Segon. “El mutis de les acusacions particulars”, ha de dir: “No existeix acusació particular, sinó acusació pública, sent el Sr. fiscal dels jutjats de Dénia el que ha procedit a denunciar al Sr. batle”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?